Articles for category: Uncategorized

miinimumpalk 2024 - eesti miinimumpalk 2023

Miinimumpalk 2024?

Eesti majanduse ja tööjõuturu hiljutine progressioon on esile tõstnud märkimisväärseid arenguid, mille puhul sellised näitajad nagu Eesti miinimumpalk 2022 ja Eesti keskmine tunnipalk on olulisel kohal.  Alampalk 2023 ja miinimumpalk Eestis on olulised indikaatorid, mis annavad mõista Eesti majanduse edenemisest ja tööturu kiirest kohandumisest. Eesti on näidanud Eesti miinimumpalga kasvu ja Eesti keskmise palga tõusu ...