-3.4 C
Kuressaare
Pühapäev, 23. jaanuar 2022
Avaleht Blogi Lehekülg 9218

Kaarma vallamaja saab ühinemisrahaga korda

0

Kaarma vallavalitsuse Kuressaares asuvad uued tööruumid ehitatakse välja valitsuse poolt vallale ühinemistoetuseks eraldatud 660 000 krooniga. Eile eraldas valitsus möödunud aastal Kuressaare vallaga ühinenud Kaarma vallale ning veel viiele ühinenud omavalitsusele kokku ligi neli miljonit krooni ühinemistoetust, seega saab iga omavalitsus 666 000 krooni.
Kaarma vallavanem Ülo Vevers ütles Meie Maale, et valitsuse eraldatav summa kulub hädasti ära vallavalitsuse uutes ruumides remondi tegemiseks. “Usun, et volikogu sellega soostub ja raha remondi tarbeks kinnitab,” lausus Vevers.
Praegu kolmes eri kohas asuva Kaarma vallavalitsuse uued ruumid paiknevad Kuressaares Marientali teel Saare teedevalitsuse ruumides ja sinna kavatsetakse kolida selle aasta lõpuks.
Eelmise peaministri Mart Siimanni valitsuse eelmise aasta 17. märtsi otsusega nähti ette ühe miljoni krooni eraldamine igale ühinevale omavalitsusüksusele ning kuni 400 000 krooni ühinemisega seotud toimingute tarvis. “Ilmselgelt oli see lubadus aga üle pingutatud, sest sellel puudus riigieelarves vajaminev kate,” nentis valitsuse pressinõunik Priit Põiklik.
Praeguse valitsuse korraldusega eraldati eelmise aasta lõpul kõikidele ühinenud omavalitsustele 333 000 krooni, mis Põikliku sõnul ei kompenseeri kõiki ühinemisega seotud kulutusi. Selle aasta riigieelarves on valitsuse reservis kohalike omavalitsusüksuste ühinemise toetamiseks ette nähtud neli miljonit krooni. Kuna tänavu ühinevaid omavalitsusi ilmselt ei teki, otsustas valitsus jaotada selle summa võrdselt kõigi mullu ühinenud omavalitsusüksuse vahel, vahendas valitsuse pressinõunik.

Lühidalt

0

Mina olen alati kõigega ja kõigiga rahul, vastas AS-i Saaremaa
Laevakompanii omanik Vjatsheslav Leedo ajalehe Hiiumaa küsimusele uue parvlaeva Scania liinile tuleku kohta. “Uus laev muidugi teeb rõõmu. Ja eks asi läheb ikka paremuse poole, alati paremuse poole,” kinnitas Leedo ajalehele. Parvlaev Scania asus Heltermaa-Rohuküla liinile esmaspäevast. Laeva ostis laevakompanii Rootsi riigifirmalt Scandlines AB. Laev maksis 1,4 miljonit USA dollarit ehk 25 miljonit krooni ja tehingut rahastas Hansapanga liisingfirma Hansa Capital. Saaremaa kompanii omafinantseerimise osa oli kümme protsenti.
Kaunite Kunstide laste- ja noortepreemiad ootavad omanikke
1. juunil antakse Kuressaare raekojas kätte Kuressaare Kaunite Kunstide laste- ja noortepreemiad, ettepanekuid preemiat väärt laste ja noorte kohta oodatakse linnavalitsuses kuni 26. maini.
Kuressaare Kaunite Kunstide preemiat antakse välja kuuendat aastat ja selle eesmärk on tunnustada linna kultuurivaldkonnas tegutsevaid üksikisikuid ja kollektiive. Laste- ja noortepreemia kandidaatidelt eeldatakse Kuressaare nime teadvustamist väljaspool Saaremaad, saavutusi vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil ja “tõusva tähe” efekti. Preemiate kandidaate võivad esitada ettevõtted, asutused, organisatsioonid, ühendused, firmad ja üksikisikud. Preemia antakse välja muusika, kujutava ja tarbekunsti, teatri- ja sõnakunsti, tantsu, filmi- ja fotokunsti või ilukirjanduse alal.
Kuressaare Kaunite Kunstide laste- ja noortepreemia kandidaadid tuleb esitada kirjalikult koos põhjendusega 26. mail kella 16ks, misjärel Kuressaare linnavolikogu kultuurikomisjon linnavalitsusele preemia saajate kohta oma ettepanekud teeb.
Laste (vanus 3-13 aastat) preemia ja noorte (vanus 14-19 aastat) preemia suurus Eesti kroonides võrdub Kuressaare linna vanusega aastates.
Kuressaare terviseedendust hakkab kureerima Ülle Räim
Kuressaare terviseeden-duslike projektide koordinaatoriks valiti esmaspäeval viie kandidaadi hulgast Ülle Räim, kes praegu töötab Saaremaa kehalise kasvatuse ja spordinõukogu sekretärina. Ülle Räim (33) on lõpetanud Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse teaduskonna liikumisõpetajana. Uuel ametikohal on Räime tööks rahvatervise alaste projektide koostamine ja juhtimine, kuid esmaseks ülesandeks on tal linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Jaanis Prii sõnul ühe üle-eestilise ja teise kohaliku terviselinna aastaprojekti koostamine.
ETV alustab koostöös omavalitsustega uut saatesarja
Eesti Televisioon (ETV) ja Eesti regionaalarengu sihtasutus (ERSA) on jõudnud kokkuleppele siseriiklikke sündmusi kajastava saatesarja tootmises.
Juunist käivituv programm kannab nime “Eesti elab” ning kujutab enesest iganädalast pooletunnist saadet, mis koostöös maa- ja omavalitsustega tutvustab Eesti maakondades toimuvat ja regionaalarengu programmide elluviimise käigus omandatud kogemusi.
ETV publitsistikasaadete peaprodutsent Veiko Lõhmus ütles BNS-ile, et saated toodetakse ETV korrespondendipunktides koos kohalike ajakirjanikega.
ERSA korraldas käesoleva aasta aprillis saate tootja leidmiseks konkursi ning valis parimaks pakkumiseks ETV publitsistikatoimetuse pakutud ideekavandi. Saate toimetaja on Marika Kaasik, produtsent Veiko Lõhmus.
ETV loobus rahaliste raskuste tõttu sel aastal mitmest omasaatest, sealhulgas eelkõige maaelanike hulgas populaarsest “Meite maast”. Programmi tootmisega seotud ETV Saaremaa toimetuse töötajad on maikuust koondatud, ametis on vaid üks operaator-monteerija.

Lennuklubi tahab õpetada langevarjureid

0

Kui Saaremaal leidub piisavalt palju julgeid lennuhuvilisi, korraldab Saare Lennuklubi siin langevarjurite kursuse, mis koosneb poolteisetunnisest teooriaõppest ja kolmest langevarjuhüppest. Saare Lennuklubi juhataja Andres Peet ütles, et ta ise on lennuhuviline olnud lapsest saadik. Ehkki tema põhihobiks on purilennundus, on tal seljataga 77 langevarjuhüpet ja nõukogude ajal anti talle sel spordialal ka esimene spordijärk. “Olen selles mõttes õnnelik inimene, et olen saanud tegelda sellega, mis mulle meeldib. Seda kursust tahan korraldada just sellepärast, et teised inimesed saaksid ka tunda lendamise ja hüppamise mõnu,” rääkis Peet.
Kursus algab niipea, kui Saaremaalt on leitud vähemalt paarkümmend hüppehuvilist. Teoreetiline põhikursus kestab poolteist tundi, samas võivad soovijad saada lisateavet langevarju detailidest, hüppe tehnilisest poolest või langevarjuhüpete ajaloost. Langevarjuinstruktor tellitakse mandrilt, kuna Saare Lennuklubil endal litsentsiga instruktorit pole.
Pärast teoreetilist kursust võivad kursandid kohe lennukisse astuda ja hüppeid tegema asuda, kursuse tasu sisse kuulub kolm langevarjuhüpet umbes kilomeetri kõrguselt ja hüppaja kindlustus.
Esialgsete plaanide kohaselt toimub kursus Saaremaal. “Lennuk tõuseb õhku Kuressaare lennuväljalt, aga viskamine toimub kuhugi pehmema koha peale, kas Aste või Sõmera lennuväljale. Asfaldi peale maanduda on ohtlik, võib kergesti jala murda,” nentis kogemustega hüppaja. “Kui kursust Saa-remaa pinnal teha ei õnnestu, võtame bussi ja teeme ühepäevase väljasõiduistungi mandrile,” lisas ta.TIIU TALVIST

Saarlasest filmimees Ilmar Raag väntab kodusaarel Hamleti-loo

0

Filmimees Ilmar Raag kavandab sel suvel Kuressaares Briti näitlejate osalusel üles võtta oma versiooni Shakespeare’i Hamletist ja viia selle tuleval aastal Cannes’i filmifestivalile. “Tahaks tuua rahvusvahelise filmitegemise Kuressaarde,” ütleb Ameerikas studeerimise ajal oma Hamleti-tõlgenduse stsenaariumiks kirjutanud Ilmar Raag. Praeguse tööpealkirjaga filmi “Miski on mäda” saamislugu ulatub ligi kahekümne aasta taha, toonase Kingissepa II Keskkooli kooliteatrisse. “Idee on alguse saanud kooliteatri Hamletist, ehkki sõnum on suhteliselt teine,” sõnab Raag.
Filmiprojekti võtmetegijad on noored profid. Raagi kõrval veab kaamerat koos temaga “Killing Tartu” üles võtnud operaator Madis Mihkelsoo, teine re

Jahisadama sissesõidu puhastamine algab juunis

0

Kuna venelaste paemurdja Bastion Kuressaare jahisadamasse ei tule, lubab AS Matcom süvendustöid alustada 1. juunil teiste masinatega. Eestis rendil olnud süvendaja Bastion omanik tühistas rentniku varasema kokkuleppe Kuressaare jahisadama faarvaatri süvendamiseks ja suunas aluse hoopis Põhja-Jäämerre. Seetõttu laseb Matcom, kes 10. mail andis järjekordse viimase lubaduse faarvaater siiski ära süvendada, käiku varuvariandi.
AS-i Kuressaare Jahisadam juhataja Karli Valt märkis, et uue variandi kohaselt lõhkamist siiski ei tule, võibolla tuleb kaevamise kõrvale ka Roxon-tüüpi suruõhuhaamer paasi eelnevalt purustama. Valt lisas, et keskkonnateenistus on andnud kalastiku olukorda arvestades loa kuni 10. juunini Kuressaare lahel paasi murda.
Jahisadama juhataja sõnul on geoloogiadoktor Jaan Lutt teinud ettepaneku süvendamisel tekkivad vallid jätta ära vedamata. Vallide säilitamisel on Valdi sõnul rida plusse. Need teevad navigeerimise küllalt kitsal ja pikal faarvaatril ohutumaks, teiseks kaitsevad vallid laevateed setete eest. Kolmandaks võiks see olla atraktiivne puhkeala detail, kui vallidele rajada käigurajad ja paigaldada valgustus.
Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnainspektsiooni töötajad on hinnanud idee väga huvitavaks. Täppismõõdistamine peaks andma lõpliku selguse, kas vallid siiski püsivad ja neid on võimalik kanali äärde jätta.MEHIS TULK

Saarlased ehitasid meremessil paati

0

Saare Paadi töömehed panid möödunud nädalavahetusel Tallinnas Pirita Jahtklubis meremessil kokku 4,3-meetrise purjepaadi. Messikülastajate silme all puupaati ehitada pole muidugi see, mis rahulikus Nasva hallis tööd teha. Firma tegevdirektor Peeter Laum peab sellist avalikku etteastet suisa lollimängimiseks. “Tööriistad ütlesid üles,” kirus Laum.
Pühapäeva õhtul toodi valmis paat Tallinnast Saaremaale ja nüüd hakatakse seda lakkima. Tinakiiluga paadi kaal on ligi 350 kilo. “Me ei mõtle ainult tänase päeva peale,” arutleb Laum. “See paat on meil küll seeriatootmises, aga sellise võib ettevõtlik töömees ka ise valmis teha. Seepärast me töötsüklit messil demonstreerisimegi.
Loodame, et ükskord ka meie oma saare inimesed väärtustavad jälle paati ja noored inimesed kas ostavad või teevad endale ise paadi. Meie firma töömehed, kes messil töötasid, on ka noored mehed. Pühapäeval käis meremessilt läbi ka president Meri, kes soovis saarlastele paadiehitamisel edu,” sõnas Laum.
Samal ajal, kui Saare Paadi töömehed Marek Nõgu, Velvo Humal, tootmisjuht Priit Pupart ja tegevdirektor Peeter Laum osalesid meremessil, kuulasid ülejäänud firma töötajad Nasval West-Epoksy Inglismaa ja Norra spetsialistide õpetussõnu vaikude kasutamisest puupaatide ehitamisel. Vaik kombineeritult puuga jätab plastiku mulje, aga ometi on sellised paadid puupaadi klassis. Veel saab vaiku edukalt kasutada vanade puupaatide restaureerimisel. “Vaikude kasutamine annab firmale tööd juurde ja vaja on ka uusi töömehi tööle võtta,” viitas Laum firma võimalikule laienemisele.VELJO KUIVJÕGI

Lömmis Opel Kuivastu sadama kail hoiatab

0

Saare politsei ja sihtasutus Turvaline Saaremaa loodavad õiguserikkumiste ennetamise nädala raames kaasata tavakodanikke aktiivsemalt üldise turvalisuse tagamisse Saaremaal. Saare politsei ja sihtasutuse Turvaline Saaremaa ühise üritustesarja juhatas sisse liiklusohutust propageeriva objekti, avarii läbi teinud vana Opeli avamine Kuivastu sadamas. Sihtasutuse Turvaline Saaremaa nõukogu esimehe Prits Libliku sõnul peaks mõlkis sõiduk kutsuma ettevaatlikkusele ja turvalisusele, ennast ja ümbritsevat säästvale suhtumisele nii saarlasi kui Saaremaa külalisi.
Saare politseiprefekt Kalle Laanet möönis, et idee selline “näitlik õppevahend” Kuivastu sadamasse paigaldada oli juba aasta tagasi. Ta tõdes, et nähtavale kohale üles pandud autoromu on eriti päevakohane nüüd, suve hakul, mil Saaremaal hakkab suurenema uljaste külaliskihutajate hulk. Tulipeade jahutamiseks on Kuressaare-Kuivastu maantee äärde paigaldatud veel terve rida manitseva sisuga infotahvleid.MEHIS TULK

Lühidalt

0

Scania alustas reise mandri ja Hiiumaa vahel
Eile hakkas Rohuküla ja Heltermaa vahel sõitma uus parvlaev Scania. Saaremaa Laevakompanii tegevdirektor Tõnis Rihvk ütles, et parvlaev sõidab esialgu Hiiumaa ja mandri vahet kuus korda päevas, suvisel kõrghooajal tihedamini. Rohuküla-Heltermaa liinil sõitis seni viis korda päevas parvlaev Ofelia, mai lõpust teenindavad liini mõlemad parvlaevad. Rihvki sõnul võib Scania edaspidi teenindada ka teisi liine. Saaremaa Laevakompanii ostis 600 reisijat ja 80 autot mahutava Scania mullu 1,4 miljoni USA dollariga.
Saare Kalur müüs Nasva sadama
AS Saare Kalur sõlmis eile Nasva sadama ostu-müügilepingu firmaga Saare Töölaevad, mis peaks sügisest alustama Nasval alumiiniumkaatrite tootmist.
Laevu hakatakse allhanketööna tootma Soome. Nõudlus sellise toote järele on suur, Skandinaavia firmad ei suuda praegu kõiki alumiiniumlaevade tellimusi täita.
Ettevõtte Saaremaa esindaja Mark Muru sõnul pole veel selge, kui palju töötajaid uuel tootmisliinil rakendust leiab. Juunikuus peaksid esimesed mehed Soome väljaõppele minema.
Omanike sõnul jääb Nasva sadam avatuks kõikidele alustele, praegu käib sadama akvatooriumi süvendamine.
Hansapank sulgeb Valjala kontori
Oma kontorivõrgu korrastamise käigus lõpetab Hansapank 1. juulist Valjala kontori tegevuse.
Hansapanga Saaremaa regiooni juht Arvo Kontkar märkis, et kontori sulgemine on tingitud vajadusest panga kohalikku kontorivõrku optimeerida.
Kohalikud elanikud on teinud vallavalitsusele pöördumise, milles nad paluvad vallal pangaga rääkida võimaluste üle kontor siiski säilitada.

Ilumess pakkus nii teadmisi kui silmailu

0

Laupäeval Kuressaare kultuurikeskuses peetud Saaremaa II ilumessi külalised said osa tihedast päevast, mida sisustasidjuuksurite konkursid, moedemonstratsioonid, tooteesitlused ja uute moetrendide tutvustused. Päeva keskseteks üritusteks olidki juuksurite konkursid, kus eraldi arvestuses võistlesid juuksuriõpilased ja staa?ikad soengumeistrid. Õpilaste konkursil osalesid Kuressaare Ametikooli juuksurieriala õpilased, kel tuli publiku silme all valmis teha kaks soengut – pidulik õhtusoeng ja fantaasiasoeng. Noorte juuksurite arvestuses tunnistati kõige osavamaks meistriks mummulise fantaasiasoengu ja vaoshoitud õhtusoengu autor Meeli Valdna, kelle mõlemad tööd tunnistati noortekonkursi parimaiks. Teise koha sai Karina Maltis ja kolmanda Siret Kaljumaa.
Kogemustega juuksurite konkursil võistlesid salongides valminud pidulikust soengust, fantaasiasoengust ja meestesoengust koosnevad kollektsioonid. Selles võistlusklassis sai nelja osaleja hulgast esikoha Katrin Aavik Katrini salongist, kes võitis mullusel ilumessil ka noorte juuksurite konkursi.
“Mõlemal aastal olen püüdnud anda endast parima, püüdsin oma võistlustööd teha kõige korralikumalt ja kõige huvitavamalt. Leian, et sellised konkursid annavad võimaluse eneseteostuseks ja enda arendamiseks ja mul on väga kahju, et nii vähesed salongid oma esinduse välja panid,” märkis Aavik, kelle tehtud olid konkursi kõige parem meestesoeng ja kõige intrigeerivam fantaasiasoeng.
Üldkokkuvõttes teise koha sai Lehti Tomingas samast salongist ning kolmandale kohale jäid Orissaare salongi juuksurid Regina Jõgi ja Meeli Raun. Parima piduliku soengu tegi Tiiu Aedma Katrini salongist.
Juuksurite konkursi käigu jälgimise vahepeal oli messipublikul võimalus vaadata arvukaid moedemonstratsioone ja -esitlusi, laienemine kosmeetikalt moele oli võrreldes möödunud aastaga tänavuse ürituse eripäraks. Põhiliselt pakuti vaadata Kuressaare kauplustes leiduvat spordi- ja vaba aja rõivaste, jalanõude, pesu ja päevitusriiete valikut, ent messile toodi vaadata ka omaloomingulised kollektsioonid Saare Noorte Huvikooli ja Saaremaa Kunstistuudio loomingulise kollektiivi Cindy noortelt moeloojatelt.
Tänavune mess tutvustas ja pakkus ka kosmeetikakaupu, keha- ja juuksehooldusvahendeid, samuti ehteid, päikeseprille, prilliraame ja palju muud. Iga toote juurde võis saada asjatundlikku teavet ja publiku kõrgendatud huvi orbiiti sattusid kõik need boksid, kus tehti näidissoenguid või -meiki ja anti soovijaile stiilisoovitusi.
Ürituse peakorraldaja Leonid Siniavski sõnul on ilumess võrreldes möödunud aastaga edasi arenenud, haarates kaasa tunduvalt rohkem külastajaid, tänuväärselt palju kohalikke ilu- ja moefirmasid ning ürituse toetajaid. “Järgmisel aastal kohtume loodetavasti jälle, ja taas püüame ilu käsitleda mingi uue nurga alt,” lubas Siniavski.TIIU TALVIST

Politseikroonika

0

Eelmise neljapäeva hommikul kutsuti politsei kauplusse Rutt, kus oli kinni peetud kaks vargapoissi. Prefektuuri toimetati Kuressaare elanikud Märt ja Remi (mõlemad sündinud 1985), kes olid varastanud kaks mänguasja “jo-jo” hinnaga 47 krooni tükk.
Samal päeval teatas häirekeskuse dispet?er, et Mustjala vallas Panga pangal on kaduma läinud 10-aastane poiss. Poiss oli maha jäänud Ida-Niidu algkool-lasteaia ekskursioonist, kuid kohalikud elanikud panid ta bussile ja saatsid Kuressaarde. Linnas andis politsei lapse emale üle.
Ööl vastu reedet kell 4.26 sai politsei teate Orissaarest, kus Võidu tänaval ühes korteris lõhkus noormees mööblit ja lärmas. Kainenema pandi Orissaare elanik Kristjan (18), kellele määrati maakohtu otsusega karistuseks 14 ööpäeva haldusaresti.
Suvilasse murti sisse
Samal päeval sai politsei avalduse selle kohta, et Rahuste külas on sisse murtud suvilasse. Varastatud oli kaks jalgratast, olmetehnikat ning seintelt maale. Kahjusumma suurus on täpsustamisel.
Laupäeva hommikul teatati politseile, et Vallimaa ja Torni tänava ristmikul on aia küljest varastatud televiisoriparandustöökoja reklaamsilt väärtusega 2500 krooni.
Laupäeval kell 14.20 teatati kauplusest Edu, et seal on kinni peetud pisivaras. Prefektuuri viidi Kuressaare elanik Liivi (55), kes varastas ligi 300 krooni väärtuses toiduaineid ja ajakirju.
Kuressaarest Sadama kauplusest toimetas politsei samal päeval prefektuuri kuressaarlase Ivani (48), kes oli poemüüjaid tülitanud ning kauplusest lahkumast keeldunud.
Laupäeva õhtul sai politsei teate selle kohta, et Kuressaares Kohtu 2 asuva Trendi poe hoovil löödi aken katki. Akna lõhkus Kuressaare elanik Taire (26), põhjuseks tüliküsimused raha ja kokkulepete pärast.
Samal õhtul peeti Lasteaia tänaval kinni tugevas joobes noormees. Kainenema viidi kuressaarlane Margo (28), kes peab trahviks tasuma 920 krooni.
Mees sattus üle päeva politseisse
Laupäeval kell 23.20 teatas Securitase turvamees, et diskoteegi 007 ees asuvate pinkide all on pikali purjus mees. Kainenema toimetati Kuressaare elanik Jako (34). Taas tegeles politsei Jakoga juba järgmisel päeval, mil mees koos Mustjala vallas elava Märdiga (32) raekoja taga alkoholi tarvitas.
Ööl vastu pühapäeva kell 3.45 pöördus politseisse kaks tütarlast (21- ja 19-aastane), kellele oli kallale tunginud purjus kuressaarlane Rain (22). Noormees pandi kainenema ja teda karistati 460-kroonise rahatrahviga.
Pühapäeval kell 12.30 sai politsei teate selle kohta, et Väikese väina tammil liiguvad Muhu poole kaks mullikat. Politseipatrull pidas loomad kinni ja teatas neist omanikule, kes loomad lauta tagasi viis.
Noormees jooksis kodust ära
Samal õhtul kell 23.20 paluti politsei abi kodust plehku pannud alaealise Mikko (17) tabamisel. Patrull tabas Mikko koos samaealise Andresega ja toimetas noormehed seletuse võtmiseks prefektuuri. Poistega tegeleb noorsoopolitseinik.
Ööl vastu eilset toodi politseisse kaks meest, Soome kodanik Harri-Erkki Johannes (52) ja Harju MK elanik Aivar (30), kes olid jätnud tasumata 322-kroonise taksoarve ning 392-kroonise baariarve. Mehed viidi kainenema.

VIIMASED UUDISED