-3.4 C
Kuressaare
Pühapäev, 23. jaanuar 2022
Avaleht Blogi Lehekülg 9211

Raivo Kallas asub juhtima Saare keskkonnateenistust

0

Saaremaa keskkonnateenistuse etteotsa valiti ärimees Raivo Kallas, kes on pidanud ka pedagoogi ning Riigikogu liikme ametit. Keskkonnateenistuse juhiks kandideeris kuus inimest, eelmisel neljapäeval kutsuti keskkonnaministeeriumisse konkursi teise vooru Elvi Viira, Jaan Lember ja Raivo Kallas, kellest kantsler Sulev Vare juhitud komisjoni soosikuks osutus Raivo Kallas.
Keskkonnaministeeriumi personalibüroo juhataja Õie Krevald ütles, et nüüd on Kallasel kaks nädalat järelemõtlemisaega ja kui ta otsustab ametisse asuda, peab ta taas esitama avalduse, elulookirjelduse, väljavõtte tööraamatust jne. Seejärel nimetab minister Heiki Kranich Kallase ametisse määramata ajaks.
Uues keskkonnateenistuse majas Raivo Kallas veel käinud pole. “Enne kui ministeeriumiametnikest keegi minuga kaasa ei tule ja mind ei tutvusta, ma sinna ei lähe,” kinnitas ta ja lisas, et peab oma esimeseks tööks tutvumist teenistuse tööga, mis ulatub metsandusest looduskaitseni.
Raivo Kallas hindab oma uut tööd kui väljakutset. “Saaremaa elamiskõlblikuks muutmiseks on palju tehtud ja palju on veel teha,” hindas ta.
Kuni märtsikuuni sai Kallas Riigikogu liikme palka, viimased kaks kuud töötas OÜ Rannikumaailm projektijuhina. “See on Vilsandi saarel tegutsev firma, kuid minu osalust seal ei ole,” teavitas Kallas. “Homme lähen Tallinna dokumente viima ja palun ennast tööle määrata 12. juunist. Palgaks lubati mulle 8100 krooni kuus ja see on Saaremaa palgatase.”
Kallase sõnul on ta juba aastaid oma palga lasknud kanda hoiuarvele ega tea selle suurust täpselt. “Ära olen elanud, kui palju palka olen saanud, ma ei tea,” selgitas ta.VELJO KUIVJÕGI

Kaarma valla pere pidas pidu Tahulas

0

Kohtumisel vallavalitsuse ja -volikogu liikmetega tundsid elanikud muret selle üle, et sündimus on langenud ja külateed halvas seisukorras. Küsiti, kas võib vabadel rohumaadel loomi karjatada, millal saab Hakjala bussipaviljoni jne. Vallaametnikud ütlesid, et tänavu on valla eelarvest eraldatud teede remondiks 480 000 krooni ja jooksvat remonti tehakse Tahula, Sikassaare jt teedele. Hakjala bussipaviljon peaks valmima sügiseks. Loomi võib karjatada vabadel rohumaadel volikogu otsuse põhjal.
Vallaametnikud teatasid, et vallas on moodustatud arengu sihtasutus, millest antakse toetust neile, kes tahavad hakata ettevõtlust arendama või tegevust laiendada. Ligi pool valla eelarvest (7 mln) läheb haridusele. Nüüd on vallas ka hooldekodu 12 abivajajale.
Kaarma valla päeval osales Riigikogu aseesimees Tunne Kelam koos abikaasa Mari-Annega. Kelamid esinesid sõnavõtuga ja vastasid küsimustele. Rohkem poleemikat tekitas iibeprobleem. Tunne Kelami arvates aitab madalale sündimusele kaasa liialt moodne elulaad. “Vaesus ei ole vabanduseks. Kunagi oli kehvas taluperes kümme last ja kõik kasvasid inimeseks,” lisas Mari-Ann Kelam.
Valla taidlejate ülevaatus
Külapillimeeste võistumängimisel sai esikoha Urmas Rahnik Piila külast, teine oli Anton Väli Mullutust ja kolmas Väino Tall Eiklast. Tublid olid Eikla noored plokkflöödimängijad. Kultuuriprogrammis esinesid Eikla laululapsed, Aste rahvatantsijad, Aste kapell, Nasva tantsutüdrukud jt. Kontserdikavas esinesid veel Randvere segaansambel, tantsutüdrukud ning Nasva lapsed tantsisid balletti. Peolt ei puudunud Miili ja Maali. Kombineeritud teatevõistluse võitis Nasva esindus Kaarma ja Randvere ees.
Konkursil “Kaarma Liisa ja Mihkel” osales viis paari.

Erna Oshele vaibad kunstistuudios

0

Kunstistuudio juhataja Anne Tootmaa sõnul on 85-aastane Erna Oshele, vaatamata oma kõrgele eale, väga vilkalt tegutsev kunstnik, kes katsetab julgelt igasuguste põnevate värvi- ja tehnikalahendustega. Saaremaale näitusele saadetud mahedates toonides vaibad on gobelääni, pindpõime ja kunstniku autoritehnika segu, Tootmaa hinnangul on tegemist tehnikaga, mida Eestis ei viljele praegu ükski tekstiilikunstnik.
“Tema seitsmendal korrusel asuv ateljee on nagu Kunksmoori koda – kuna ta värvib kõik oma töödeks vajalikud lõngad taimedega, siis on seal mustmiljon topsi erinevaid taimi ja peitse, millega ta töötab. Ta läheb iga päev jalgsi oma ateljeesse, istub telgede taga ja töötab,” rääkis Tootmaa, kes eile kunstistuudio galeriis avatud näituse eksponaadid ise kunstniku juurest Liepajast Saaremaale tõi.
Pikki aastaid Läti Pedagoogilise Akadeemia tekstiilikateedrit juhtinud Erna Oshele on pärit Liepajast ning lõpetanud sealse kunstkäsitöö kooli. Tema tekstiilinäitusi on korraldatud paljudes välisriikides, Saaremaa Kunstistuudio on esimene koht Eestis, kus on võimalik tema töid vaadata. Praegu on tema vaibanäitused üleval veel Liepajas ja Talsis.
TIIU TALVIST

Politseikroonika

0

Teisipäeval kell 20.10 sai politsei häirekeskuse dispet

Ühistu säästukaart populaarne

0

Tarbijate ühistu poolt turule toodud säästukaart on kiiresti võitnud nii ühistu liikmete kui ühistu kaupluste klientide poolehoiu. Eilseks oli säästukaardi kätte saanud ligi 1500 ühistu liiget, lisaks on väljastatud juba paarsada kliendikaarti. Saaremaa Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Peeter Kilumetsa sõnul hakkab kaart alles inimesteni jõudma, üha enam küsitakse kliendikaarti.
Kõikides ETK süsteemi poodides ristkasutatav kaart on kavas edaspidi kasutusele võtta ka maksekaardina.

Ornitoloogiaühing vaidlustas Undva sadama planeeringu

0

Eesti ornitoloogiaühing esitas Saare maakohtule kaebuse Kihelkonna vallavolikogu kehtestatud Undva sadama detailplaneeringu tühistamiseks. Ornitoloogiaühing (EOÜ) ei nõustunud detailplaneeringu projektiga, mis kavandab ulatusliku keskkonnamõjuga sadama rajamist Uudepanga lahte, teatas EOÜ projektijuht Mati Kose.
Tema sõnul on ornitoloogiaühing seisukohal, et Saaremaa süvasadam ei sobi Uudepanga lahte Vilsandi rahvuspargi külje alla suure keskkonnariski pärast. Seda seisukohta toetab ka keskkonnaministeerium.
Ornitoloogid ei taha ohustatud linnuliigi kirjuhaha Läänemere suurimas talvitusalas Uudepanga lahes näha ühtegi suurt lõbusõidulaeva, kartes, et need hakkavad reostama ümbrust, kus on enam kui pool sajandit olnud looduskaitseala.BNS/MM

Jutt linnateatri sulgemisest rahapuudusel on liialdatud

0

Kuressaare linnavalitsuse hinnangul ei ole linnateater sugugi kriisiolukorras, küll aga vajab tõhustamist teatri finantsjuhtimine. Eile Kuressaare linnateatri finantsolukorraga tutvunud linnajuhid jõudsid seisukohale, et teatri finantsjuhtimine vajab olulist parandamist ja eelarvest veel puudu olev raha tuleb hankida korralikult kirjutatud projektide abil. Asutuse arvel olev pool miljonit krooni näitab, et hetkel otsest rahapuudust teatril pole.
“Siin majas pole rohkem traagikat kui finantsplaneerimine. Eelarve tuleb korralikult läbi analüüsida, muid probleeme pole. Kõige piinlikum on see, et kogu aziotaaz ajakirjanduses on olnud ilmaasjata,” sõnas linnapea Jaanus Tamkivi.
Ka teatri haldusnõukogu esimees Anton Teras möönis, et teatri juhtkonna teadmised finantsjuhtimise valdkonnas jätavad soovida. “On olemas teatri eelarve, kuid puudub asutuse rahavoogude eelarve. Lühikese aja jooksul on toodetud mitu etendust ja nüüd jääb mulje, et raha ei jätku,” sõnas Teras.
Ta lisas, et summad, mis kultuuriministeerium on eraldanud linnateatri projektide toetuseks, on seesama riigi raha, mis teatrile peaks tulema, kusjuures ta on suunatud planeeritud etenduste toetamiseks.
Teatri direktor Väino Uibo kinnitas, et riik on linnateatrile selleks aastaks eraldanud lubatud 1,2 miljoni krooni asemel 500 000 krooni. Samas on erinevate projektide toetusena teater saanud lisaks juba 411 000 krooni. Jaanus Tamkivi sõnul on võimalik ülejäänud osa katta projektfinantseerimisega, kui vaid teater suudab nõuetekohased projektid valmis kirjutada.MEHIS TULK

Seitsmes Saarte Viss peeti vihmas ja poris

0

esmaspoeginud lehmad
1. Kuku (isa Deimu) Orissaare vald, Loortse talu, Arvo Nõu noored lehmad
1. Müüsi (Jupi) Mereranna PÜtäiskasvanud lehmad
1. Emmu (Nolo) Orissaare vald, Jurna talu, Indrek HaamerEesti holsteinesmaspoeginud lehmad
Kallike (Belltroy), AS Lacto Agro (Hiiumaa)noored lehmad
Pärja (Elastre) Salme POÜtäiskasvanud lehmad
Veeri (Eiden)AS Lacto AgroEesti kariNiidu-kari (Mau), Mereranna PÜ

Võltsijatest politseinikud pääsesid karistuseta

0

Saare politsei liikluspolitseinikud pääsesid karistuseta, vormistades endisele kolleegile eksliku kindlustusõiendi, mille tõttu tekitati erafirmale ligi 160 000 krooni suurune kahju. Saare prefektuuri liikluspolitseinikud Andres Koppel ja inspektor Ardo Vahter pääsesid politseiameti sisekontrolli osakonna andmeil distsiplinaarsüüteo aegumise tõttu karistuseta, ehkki teenistuslik juurdlus tuvastas nende eksimuse.
Pärast nende endise kolleegi Ivo Saabase Muhu vallas tehtud avariid, moonutasid Koppel ja Vahter kindlustusele mõeldud õiendis avarii toimumispäeva ning kirjutasid, et Saabas oli avarii ajal kaine, ehkki alkoholiekspertiisi ei tehtud.
Saabase juhitud auto omanikfirma AS Würth hakkas õiendi alusel Leks Kindlustuselt liikluskindlustusraha välja nõudma, ent kindlustusfirma avastas õiendis valeandmed ning keeldus
150 000 krooni maksva auto hinna kompenseerimisest. Õiendi tunnistas õigustühiseks ka Saare prefekt Kalle Laanet. Pärast valeandmete ilmsiks tulekut vabastas Würth Saabase ametist.
“Ma ei välista üldsegi seda, et Saabas oli avariihetkel purjus ning püüdes vastutust avariilt enda õlult ära saada, kasutas tuttavate politseinike abi, et ta kaineks tunnistataks,” lausus AS-i Würth tegevjuht Lauri Luks. “Kõige imelikum asja juures on aga see, et Andres Koppel andis Saabasele tühja õiendiblanketi, millel oli prefektuuri pitsat. Et õiguskaitseorgan jagab oma pitsatiga blankette niisama, on täiesti uskumatu, sest sinna võib mida tahes kirjutada.”
Ivo Saabas lausus, et liikluspolitsei vormistas dokumendi õigesti ning ta oli avarii ajal kaine. “Mul mõõdeti joovet ning olin puhas,” ütles ta. “Võin kinnitada, et tutvuse kaudu ma õiendit ei saanud.”
Koppelilt ja Vahterilt ei õnnestunud eile kommentaari saada. Samuti ei soovinud juhtunut kommenteerida Saare politseiprefekt Kalle Laanet.
Politseiametisse saadetud kirjas tunnistas Laanet Koppeli ja Vahteri eksimust ning seda, et Saabasel avariimomendil joovet ei mõõdetud. Samas viitas ta, et Saabas pettis prefektuurilt välja tühja õiendiblanketi, kuid ei täpsustanud, kuidas.
Saabas eitas blanketi väljapetmist ning kinnitas, et segaduste tõttu on Würth pööranud kahju tasumise temale.
“Miks peab maksumaksja usaldama politseid, kelle välja antud tõendid ei maksa tühjagi?” küsis Lauri Luks. “Politseinike välja antud valeandmetega õiend läks meile maksma 150 000 krooni, millele lisandub umbes 10 000 krooni kohtukuludena.” OLIVER RAND Eesti Päevaleht

Kuivastus märatses narkomaan

0

Tallinna-Kuressaare liinil sõitva mikrobussi juht viskas üleeile õhtul Kuivastus sõidukist välja noore saarlase, kes oli teiste reisijate silme all valget pulbrit neelanud ja kõiki ropult läbi sõimanud. AS-i Sarbuss bussijuht Herki Keskküla meenutas, et end Viljariks nimetanud noormees oli bussis väga rahutu kogu reisi vältel ja häiris pidevalt teisi reisijaid. Virtsus läks noormees bussist maha, kuid taas algasid närvilise reisijaga probleemid, kui parvlaev Regula oli Kuivastusse jõudnud.
“Noormees oli silmnähtavalt mõnuaine mõju all. Küsis bussijuhi käest, kas ta on kohustatud selle bussiga edasi sõitma ja pistis siis karjuma. Kisendas üle praami, et teda olevat petetud. Järgmisel hetkel võttis taskust kotikese, kust ta valget pulbrit endale sisse tõmbas,” kirjeldas üks sündmust pealt näinud mees.
Pealtnägija väitel läks olukord pärast seda veelgi hullemaks, sest pulbrit manustanud noormees kaotas täielikult enesekontrolli ja kukkus märatsema. “Ta tagus rusikaga vastu bussi ust, karjus roppude sõnadega ja soovis bussijuhiga kakelda,” kirjeldas pealtnägija.
Seejärel ründas mees ka Ragula stividore, kes ta veidikeseks maha rahustasid ja Kuivastu kai peale tuulutama jätsid. “Sealt suundus ta aga Regulale tagasi ja paiskas end bussi kapotile pikali,” rääkis pealtnägija.
Bussijuht Herki Kesküla lausus, et pärast teiste reisijatega arupidamist otsustas ta narkomaanita edasi sõita ja jättiski mehe Kuivastusse maha. “30 aasta jooksul, mis ma olen bussidega sõitnud, pole midagi taolist näinud,” kinnitas bussijuht.

VIIMASED UUDISED