1 C
Kuressaare
Laupäev, 29. jaanuar 2022
Avaleht Blogi

Anu Lomp: olgem alati üksteise suhtes heatahtlikud

0
HOTELLI PERENAINE: Anu Lomp eelmisel nädalal Kuressaare linnuse kirderaveliinil Ekesparre Boutique hotelli ees. FOTO: Meriliis Metsamäe

Anu Lomp on selline tegus saare naine, kelle kohta võiks öelda, et oleks selliseid rohkem, küll meie elu siis edeneks või et, kes teeb, see jõuab. Teda tuntakse eelkõige Ekesparre butiikhotelli perenaisena, kuid see on üksnes jääpanga tipp. Mis vee all asub, sellest räägimegi.

Terane käsitööline Maire ja tema õpijanu

0
Maire Vallistu: üks köitetöö on tehtud, portfell aga saab kohe-kohe ühelepoole, kuid Oxfordi kingade ja voodriga aksessuaari tegemine on käsil. FOTO: Irina Mägi

Tunnen Mairet paarkümmend või enam aastat ja seda seoses õmblemisega. Kui oli vaja uut kleiti, pluusi või seelikut, oli tavaline tee minna kangakauplusse, sobiv riidetükk välja valida ja hea õmbleja leida. Pärast Maire esimest õmblustööd oli asi selge, sest tema töökvaliteet oli nii hea.

Kolm aasta tegijat looduses: balti sõrmkäpp, pihlakas ja sulgjas õhik

0
Harilikku pihlakat teavad kõik. FOTO: Maie Meius

Oma ala head tundjad valisid selle aasta tegijad looduses. Neid on 2022. aastal üheksa – harilik pihlakas, pruunkaru, metskurvits ehk nepp, vareskaera-aasasilmik, balti sõrmkäpp, kõrreliste- tõlvtõvik, sulgjas õhik, ahven ning tehismuld.

PEREKONDLIK: 20. – 26. jaanuarini

0

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 20. – 26. jaanuarini.

JUHTKIRI – Käegakatsutav rekord

0
Kui saarevaht Rein Lemberi sõna sabast kinni võtta, siis tänasel Abrukal terminit suvesaarlane ei tunta. Ütleme siis nii, et neid inimesi, kes selle mõiste alla mahuvad, kohtab saarel üha harvemini: enamik, kes on väikesaare võlud avastanud ja seal kanda kinnitanud, viibivad saarel kaugelt kauem kui viivupikkune Eestimaine suvi ja sagedamini kui eales varem kombeks on olnud. Teisisõnu on kunagistest suveabrukalastest saamas püsielanikud, kes tahavad ja suudavad oma elu korraldada nõnda, et hoolimata töökohast Saaremaal või koguni pealinnas, teenivad igapäevaleiba kaugtööna otse Abrukalt. Tõsi, talveperioodil elab äripäevadel Abrukal endiselt kõigest kuni 15 inimest, ent nädalõppudel rahvahulk kahekordistub. Ehkki 19. sajandi rekordini – 150 elanikku, on veel pikk maa minna isegi suvekuudel, mil saarel on inimesi ligikaudu sadakond, toetavad kaasaegsed võimalused ja maailmas toimuv paljude soovi eladagi idüllilisel väikesaarel. Ja kui taristu-, transpordi- ja kaubaveokvaliteet veel järele tuleb, siis pole rekordi ületamine enam võimatu, vaid käegakatsutav. 28. jaanuar 2022

Klassikaline duo suursaartel

0
Tähe-Lee Liiv sai „Klassikatähtede” saatest kõvasti tuult tiibadesse. FOTO: Krõõt Tarkmeel

Järgmisel nädalal kõlab Saare- ja Hiiumaal kaunis klassikaline muusika. Eesti noored muusikud, Tähe-Lee Liiv (klaver) ja Valle-Rasmus Roots (tšello) esitavad Fauré’, Greigi, Raveli ja Piatti loomingut. Kes on need noored, kes meid kontserdiga rõõmustama
tulevad?

Randade ja kallaste kaitse on Eesti elanike kaitse

0
Laura Uibopuu. FOTO: erakogu
Olen nõukogude aja lõpu laps ja mäletan hästi hämmingut, mis seoses eraomandiga kaasnes: ühtäkki tekkisid teedele tõkkepuud, metsa vahele eramaa sildid ning mõnele metsajärvele ei pääsenudki enam ligi. Nüüdseks oleme sellise elukorraldusega harjunud ega imesta enam, et eramaad on olemas ning päris igale poole minna ei saa, nagu nõukogude ajal ei pääsenud piirivalve tõttu päris igal pool mereranda. Üsna paljudesse kohtadesse siiski saab minna ja sellegagi oleme me harjunud. /…/ Vabadus on habras. Kui see on olemas, muutub see kergesti iseenesestmõistetavaks, millekski, mis justkui ei saagi iial kuhugi kaduda. Tundub, et iseenesestmõistetavaks on Eestis muutunud ka igaühe vaba ligipääs veekogudele: kellelegi ei tule pähegi, et selline asi päriselt kuhugi kaduda võiks. Veel enam, et me ise sellise otsuse vabatahtlikult teeksime. Aga just selle üle on riigikogu parajasti otsustamas, arutades esimesel lugemisel looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõud, milles tehakse ettepanek lubada edaspidi ehitamist vaid 10–20 meetri kaugusele veepiirist. Keskkonnakaitseliselt oluline teema Jah, seaduses säilib kallasraja kasutamise kord, kuid säilib ka regulatsioon, mis lubab kallasraja ülekaaluka erahuvi korral sulgeda. On üsna selge, et kui lubada ehitamist vahetult veepiiri lähedale, kasvab omanike huvi oma hoovis võõraste liikumist piirata. Isegi kui omanik jätab füüsilise piirde paigaldamata, indikeerib pügatud muru, grillmajake, koerakuut, lillepeenar või muu sarnane selgelt, et võõrad ei ole sel alal teretulnud. Praeguse korra järgi on ehitamine üldjuhul lubatud minimaalselt 50 meetri kaugusele veepiirist, väljaspool asulaid on ehituskeeluvööndi ulatus sageli 100–200 meetrit. Seega soovitakse menetluses oleva eelnõuga ehituskeeluvööndi ulatust vähendada ligemale kümnekordselt. Kui kavandatav muutus on niivõrd drastiline, siis peab selleks olema ilmselt mingi hea põhjus. Eelnõu seletuskirja uurides veenvat põhjust paraku ei leia. Seadusemuudatuse peamise põhjendusena on toodud vajadus leevendada omandipiiranguid, mis on ajale jalgu jäänud. Sealjuures on viidatud, et eelnõu eesmärk on seotud põhiseaduses sätestatud omandi kaitsega ning et omandipiiranguid leevendatakse kohtades, kus piiranguteks puudub selge looduskaitseline vajadus. Ometi tehakse eelnõus ettepanek ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks igal pool, kogu Eestis, analüüsimata sealjuures piirangute alt vabastatavate alade looduskaitselist väärtust või looduslike ranna- ja kaldamaastike väärtust ühishüvena. Omandi kaitse kõrval sätestab põhiseadus aga ka igaühe kohustuse säästa elu- ja looduskeskkonda (§ 53) ning keelu kasutada omandit üldiste huvide vastaselt (§ 32 lg 2). Eelnõu seletuskirja edasi lugedes selgub, et praegust regulatsiooni on tarvis muuta, sest see pärineb Eesti taasiseseisvumise järgsest ajast, mil seadusi pandi kirja kiiruga ning mõttega, et need ongi ajutised lahendused. Ranna ja kalda kaitset reguleerivaid peatükke ei ole aga vahepeal muudetud ega kehtetuks tunnistatud, mistõttu olevatki need nüüd ajale jalgu jäänud. See pole siiski päris juhus ega ka tegematajätmine, et ranna- ja kaldakaitse regulatsioon on jätkuvalt sama. 2000. aastate esimesel kümnendil toimus Eestis nii planeerimis- kui ka keskkonnaõiguse kodifitseerimine ehk ümberkirjutamine, mille raames leidis käsitlemist ka ehituskeeluvööndi ulatus kui asustuse suunamist otseselt reguleeriv ning keskkonnakaitseliselt oluline teema. Kodifitseerimise protsessi olid kaasatud ministeeriumid, ametkonnad, kohalikud omavalitsused ja valdkonna eksperdid, ometi muudeti ranna ja kalda kaitse regulatsiooni üksnes vähesel määral ning see jäeti põhiosas kehtima. Praegune ehituskeeluvöönd on puhver Õõnsalt mõjub muutmise põhjendus, et ranna ja kalda kaitse on seotud valdavalt vee kaitsega, mistõttu on vajalik vastav regulatsioon tõsta ümber looduskaitseseadusest veeseadusesse. Tõsi, üheks rannal ja kaldal ehitamise ning muu inimtegevuse piiramise eesmärgiks on ka veekaitse. Samal ajal on ka üsna selge, et lubades ehitised praegusega võrreldes veekogudele kümme korda lähemale, reostusoht hoopis suureneb, sest ehitistega kaasnevad ju kanalisatsioonirajatised, kuivenduskraavid ja drenaaž, mis kõik kujutavad endast potentsiaalset ohtu veekogu veekvaliteedile. Sealjuures ei ole erilist vahet, millises seaduses just selline ümberkorraldus sõnastatud on. Väide, et ranna ja kalda kaitse eelkõige vett kaitseb, on ka sisuliselt lausa vale või vähemalt poolik. Tegelikkuses vajab lisaks veele kaitset nii rand ja kallas ise, veekogude-äärne mitmekesine loodus kui ka inimene. Ehituskeeluvööndi praegune ulatus ei ole sugugi juhuslik, vaid järgib suuresti aja jooksul välja kujunenud mustrit, mis on lähtunud ehitamist soosivatest või selleks ebasoodsatest loodusoludest. Jah, tehnilised võimalused on aja jooksul tohutult arenenud ja tõesti on praegu võimalik edukalt ehitada ka kohtadesse, kus varem seda teha ei olnud võimalik. /…/ Praegune ehituskeeluvöönd on puhver, mis kaitseb inimeste eluasemeid nii loomulike rannikuprotsesside poolt põhjustatavate muutuste kui ka äärmuslike ilmaolude ja veetaseme kõikumiste eest. Need viimased teadaolevalt aina sagenevad ja ägenevad, mida hoogsamalt kliimamuutus kuju võtab. Seega on vaja kaitset pigem tõhustada, kui olemasolevat tõhusat puhvrit kaotama asuda. Kaotame unikaalsed kaldaalad Tõsiselt ei saa võtta ka seadusemuudatust õigustavat kohalikele omavalitsustele otsustusvabaduse juurde andmise argumenti, kuivõrd kehtiv regulatsioon võimaldab omavalitsustel ka praegu põhjendatud juhtudel planeeringute kaudu ehituskeeluvööndi ulatust nii suurendada kui ka vähendada. /…/ Nii jõuangi järelduseni, et kavandataval seadusemuudatusel ei saa olla muud põhjendust kui veekogude ääres maid omavatele isikutele soodsamate tingimuste loomine, tehes seeläbi mõõtmatult vaesemaks kogu ülejäänud Eesti elanikkonna, kuivõrd me kaotame oma praegused unikaalsed puutumatud rannikud ja kaldaalad. /…/ Ma tõesti loodan, et poliitikute silmad sel teemal avanevad ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu lükatakse tagasi.* Seda taotlevad ka mitmed saadikutele läkitatud kirjad, sealhulgas vaid loetud päevadega tugevat toetust kogunud avalik pöördumine ning Eesti teadlaste pöördumine. Randade ja kallaste kaitse on kõigi eestlaste, meie ühise rikkuse, turvalisuse ja vabaduse kaitse. *Riigikogu otsustas kolmapäevasel istungil veekogude kallastele ehitamist lubava eelnõu tagasi lükata. Ilmunud ERR portaalis 25. jaanuaril 2022. Loe täismahus: https://www.err.ee/1608477017/laura-uibopuu-randade-ja-kallaste-kaitse-on-eesti-elanike-kaitse Loe ka: https://www.err.ee/1608479063/riigikogu-lukkas-veekogude-kallastele-ehitamist-lubava-eelnou-tagasi

Meie Maa 28. jaanuar 2022

0
  • Maire Sillavee pälvis auhinna Kaheksakand
  • Kuressaare bussiliinide tulevik on reisijate kätes
  • Kohalikud kardavad Orissaare gümnaasiumi sulgemist
  • Noormehe päästnud politseinikud said tunnustuse

 

Üürimaja saab parkla

2
meie maa
Üürimaja haldaja Kitsas 16 OÜ rajab Kuressaares Veski tänava äärde maja elanike jaoks mõeldud parklat, mis hakkab mahutama 13 autot. Ehitustöid teeb Klotoid OÜ. Kitsas 16 Kodu juhatuse liikme Oliver Akenpärgi sõnul peab parkla olema valmis aprilliks nagu üürimajagi.

Maire Sillavee pälvis auhinna Kaheksakand

0
Maire Sillavee on pühendunud kultuuritöötaja ja olnud sel tööl aastakümneid. FOTO: Irina Mägi

Salme rahvamaja kauaaegne juhataja Maire Sillavee pälvis Eesti Rahvamajade Ühingu (ERMÜ) aastapreemiate kõrgeima auhinna Kaheksakand.

VIIMASED UUDISED