10.8 C
Kuressaare
Laupäev, 28. mai 2022

Lugeja küsib, jurist vastab

Kuidas peaks käituma töötaja, kui tööandja viivitab töötasu maksmisega? Millised on sellisel juhul töötaja õigused ja kohustused?

Vastab Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus: kui tööandja viivitab töötasu maksmisega, siis esmalt peaks töötaja nõudma tööandjalt (soovitavalt e-kirja teel) töötasu maksmist. Kui tööandja viivitab töötasu maksmisega, siis on töötajal õigus nõuda seadusjärgset viivist, mis on 8% aastas. Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat arvates töötasu sissenõutavaks muutumisest

Kui tööandja vabatahtlikult töötasu välja ei maksa, siis on töötajal õigus rahalise nõudega pöörduda töövaidlusorgani (töövaidluskomisjoni või kohtu) poole. Selle jaoks peab töötaja ise täitma avalduse või esitama hagi ja nõude välja arvutama, esitama tõendid ja põhjendused. Rahalise nõudega saab pöörduda ka siis, kui töösuhe on kehtiv.

Samuti on töötajal õigus töösuhe erakorraliselt üles öelda, kui tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega. Enne töölepingu erakorralist ülesütlemist peaksid pooled proovima vaidlust lahendada väljaspool töövaidlusorganit ja ilma töölepingut ülesütlemata. Seega on oluline eelnevalt tööandja poole kirjalikult pöörduda ja nõuda töötasu tasumist. Kui tööandja seda ei tee, siis on võimalik töösuhe erakorraliselt üles öelda.
Töölepingut saab erakorraliselt üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusega (nt e-kiri), mis on põhjendatud. Antud juhul tuleb põhjendustes välja tuua, et tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega.

Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles põhjusel, et tööandja on lepingut oluliselt rikkunud, maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohus või töövaidluskomisjon võib hüvitise suurust muuta, arvestades töölepingu ülesütlemise asjaolusid ja mõlema poole huvisid.

Kuidas peab käituma tööandja, kui näiteks majanduslikel põhjustel pole võimalik töötajatele välja teenitud ja töölepingus fikseeritud töötasu õigeaegselt või täies ulatuses välja maksta?

Tööandja kohustus on maksa töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal. Majanduslike raskuste korral võib kõne alla tulla 2 varianti:
1. Töötasu ajutine vähendamine (TLS § 37)
2. Töötaja koondamine (TLS § 89)

Töötasu vähendamine

Olukorras, kus töömaht on vähenenud ettenägematute ja tööandjast mitteolenevate põhjuste tõttu, st et töötajatele pole võimalik enam kokkulepitud mahus tööd anda ning tööandjal ei ole võimalik ka kokkulepitud töötasu maksta, kuna rahalisi vahendeid pole enam piisavalt, võib tööandja töötaja töötasu ühepoolselt vähendada. Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (654 eurot kuus) kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku kohta. Töötasu vähendamist kasutati palju esimeste koroonapiirangute ajal.

Töötasu vähendamine TLS § 37 lõike 1 olukorras on aga lubatud vaid teatud tingimustel ehk mõlemad tingimused peavad olema täidetud üheaegselt:
• Tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd (siia alla ei lähe töömahu hooajalised muutused).
• Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.
Töötasu vähendamise korral on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt sellega, kui palju tööandja tema töötasu vähendab. Näiteks töötasu vähendamisel 40% ulatuses tuleb sama palju vähendada ka töötaja tööaega.

Koondamine

Tööandja võib töötaja koondada siis, kui töömaht on vähenenud, töö on ümber korraldatud või lõppenud muul juhul, samuti pankroti ja likvideerimise korral. Tööandja peab ülesütlemisavalduses põhjendama, milles seisneb koondamise olukord ehk töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel pole võimalik.

Koondamise puhul maksab tööandja töötajale hüvitist 1 kuu keskmise töötasu ulatuses. Koondamise puhul peab tööandja järgima etteteatamistähtaegu. Kui töötaja töötas tööandja juures alla ühe tööaasta , siis 15 kalendripäeva; 1-5 tööaasta puhul 30 kalendripäeva; 5-10 tööaasta puhul 60 kalendripäeva; 10+ tööaasta puhul 90 kalendripäeva. Kui tööandja etteteatamistähtaega ei järgi ehk lõpetab töösuhte varem, siis peab ta selle lõpp- arvega rahas hüvitama.

2 KOMMENTAARID

guest
2 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Vahur
Vahur
1 month ago

𝐌𝐢𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐡𝐚, 𝐦𝐢𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐡𝐚? Ä𝐤𝐤𝐢 𝐞𝐬𝐦𝐚𝐥𝐭 𝐭𝐞𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐮 𝐥𝐚𝐡𝐭𝐢 𝐣𝐚 𝐫ää𝐠𝐢𝐝 𝐨𝐦𝐚 ü𝐥𝐞𝐦𝐮𝐬𝐞𝐠𝐚 𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐤ü𝐬𝐢𝐝, 𝐦𝐢𝐬 𝐩õ𝐡𝐣𝐮𝐬𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐛 𝐣𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐥𝐚𝐡𝐞𝐧𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐚 𝐯ä𝐥𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐤𝐮𝐛.

𝐏𝐒. 𝐄𝐠𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞𝐤𝐬 “𝐥𝐮𝐠𝐞𝐣𝐚𝐤𝐬” 𝐬𝐞𝐥 𝐤𝐨𝐫𝐫𝐚𝐥 𝐦õ𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐚𝐭𝐬𝐞𝐥𝐭 𝐥𝐚𝐡𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯 𝐓𝐞𝐢𝐞 𝐌𝐚𝐚 𝐚𝐣𝐚𝐤𝐢𝐫𝐣𝐚𝐧𝐢𝐤 𝐩𝐨𝐥𝐞?

Volli
Volli
1 month ago
Vasta  Vahur

Andu küsib, tumekirja LibaVahur vastab.

12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised