-16 C
Kuressaare
Esmaspäev, 6. detsember 2021

Lugeja küsib, jurist vastab

Lugeja küsib: tööandja soovib, et ma oleksin talle ja klientidele igal ajal kättesaadav. Minu tööaeg on 8-17-ni, kuid tihtipeale helistavad kliendid peale tööpäeva lõppu, ma pean kõnele vastama ja kliendile pakkumuse saatma. Tööandja ütles, et valveaeg on töölepingu seaduses lubatud ja ma olen kohustatud kõnedele vastama ka peale tööpäeva lõppu. Kas ma pean olema peale tööpäeva lõppu kättesaadav? Kas selle aja eest saan ka töötasu?

Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus: valveajal ei ole töötaja kohustatud täitma tööülesandeid, aga ta peab olema kokkulepitud tingimustel valmis tööandja korraldusel tööülesandeid täitma asuma. Valveaega saab rakendada üksnes, siis kui selles on kokku lepitud. See tähendab, et kui töötaja ja tööandja enne töö alustamist valveajas kokku ei lepi, siis töösuhte kestel saab tööandja teha ettepaneku valveaja rakendamiseks, kuid töötajal on õigus sellest keelduda.

Valveaja eest tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust. Tööajaks loetakse see osa valveajast, mil töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Kui töötaja asub tööülesandeid täitma (nt vastab kliendi kõnele), ei ole tal enam valveaeg, sest valveaeg ja tööaeg korraga olla ei saa.

Näide: töötaja valveaeg on planeeritud kestma viis tundi. See katkeb, kuna ta asub täitma tööülesandeid, mida ta teeb kaks tundi. Ta saab valveajatasu kolme tunni eest ja töötasu kahe tunni eest.

Ka valveaja rakendamisel peab tööandja tagama töötajale igapäevase ja –nädalase puhkeaja. Näiteks tööaeg on 8 tundi, millele järgneb valveaeg. Valveaeg saab antud juhul olla maksimaalselt 5 tundi pikk ning sellele peab järgnema vähemalt 11-tunnine järjestikune vaba aeg. Samuti peab töötajale olema tagatud iganädalane puhkeaeg 48 tundi või summeeritud tööaja puhul 36 tundi järjest.

Kui te ei ole valveajas kokku leppinud, siis võib peale tööpäeva lõppu tööülesannete täitmine olla ületunnitöö tegemine. Ületunnitöö on üle tavapärase aja töötamine, mida tehakse kas poolte kokkuleppel või tööandja ühepoolsel nõudmisel, kui see on põhjendatud erakorralise ja ajutise olukorraga, mistõttu töötaja panus on vajalik. Summeeritud tööaja puhul selguvad üle- või alatunnid arvestusperioodi lõpus.

Ületunnitöö hüvitamiseks on kaks võimalust.

Esimesel juhul hüvitatakse ületunnitöö vaba aja andmisega ületunnitööga võrdses ulatuses. Vaba aega tuleb anda töötaja tööajast ning tasustada nagu tavalist tööaega. Nii on töötajale ületunnitöö tegemise eest tagatud piisav kompensatsioon ning ta on kaitstud võimaliku töötasu languse eest.Näide: töötaja teeb 8 ületundi. Ta saab ühekordse tasu 8 ületunni eest ning seejärel 8 vaba tundi, mille eest makstakse samuti ühekordne tasu.
Teine võimalus on hüvitada ületunnitöö rahas. See aga eeldab kahepoolset kokkulepet ning ületunnitöö eest tuleb maksta vähemalt 1,5 kordset tasu.

Kokkuvõttes, kui pooled on kokku leppinud valveaja kohaldamises, siis peab töötaja olema kokkulepitud valveajal valmis töö tegemiseks. Valveaja eest maksab tööandja valveaja tasu, tööaja (kui töötaja täidab tööülesandeid) eest töötasu.

Kui valveajas kokkulepitud pole, siis võib peale tööpäeva lõppu tööülesannete täitmine olla ületunnitöö tegemine, mis tuleb tasustada kas tasustatud vaba ajaga või kokkuleppel rahas 1,5 kordselt.

1 kommentaar

guest
1 Kommenteeri
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Vahur
Vahur
12 days ago

𝐑𝐮𝐦𝐚𝐥 𝐭öö𝐭𝐚𝐣𝐚 𝐯õ𝐢𝐤𝐬 𝐨𝐦𝐚 𝐭öö𝐥𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐥𝐮𝐠𝐞𝐝𝐚, 𝐤𝐮𝐢 𝐯𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐡𝐯 𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐚𝐥 𝐤𝐢𝐫𝐣𝐚𝐬, 𝐬𝐢𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐚𝐦 𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐝𝐚. 𝐕𝐚𝐥𝐯𝐞𝐭öö 𝐨𝐧 𝐯ä𝐠𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐣𝐮𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐦𝐞𝐭𝐢𝐤𝐨𝐡𝐭𝐚𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐞𝐬, 𝐤𝐮𝐢 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐢 𝐦õ𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐭𝐚𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐦𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 ü𝐥𝐥𝐚𝐭𝐮𝐬𝐞𝐤𝐬 𝐭𝐮𝐥𝐞𝐛, 𝐬𝐢𝐢𝐬 𝐨𝐧 𝐤ü𝐥𝐥𝐚𝐥𝐭𝐤𝐢 𝐡ä𝐦𝐦𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯.

12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised