3 C
Kuressaare
Teisipäev, 25. jaanuar 2022

Vastulause 26. oktoobril Meie Maas ilmunud artiklile ,,Bert Holmi kommentaar vallandas EKRE pahameele”

Napilt aasta tagasi tõusis üles teema volikogu liikme sobivusest, kui üks Viljandi noor poliitik otsustas oma üleolevuse tõestamiseks lisaks ohvri peksmisele ka urineerida ohvri peale. Kriminaalne asi lõppes oportuniteediga.
Kodaniku õiglustunnet on taas riivatud ja paraku on tänaseks mingil määral võrreldav teema tõusnud üles ka Saaremaa vallas, kui vallaametnik Bert Holm otsustas väljendada avalikus ruumis, ehk Facebookis oma heameelt 23. oktoobril Tallinnas, Vabaduse väljakul kogunenud inimeste kompaktsuse ja kogunemise asukoha üle põhjusel, et see andvat võimaluse lihtsamalt nuuti või taserit anda. Öeldule sekundeeris veel teinegi vallaametnik, kes tuletas Bert Holmile meelde, et ta unustas koerad ära.

Eeltoodud vestlusest järeldan, et neil inimestel on olnud ka varasemat jutuajamist sarnaste aktsioonide osas ning plaaniliselt on paika pandud, milliseid vahendeid tuleks sellelaadsetel üritustel rahva vastu kasutada.
Iseenesest ei ole säärane diskussioon midagi erilist. Kes on külastanud Rae poodi enne kella kümmet hommikul, on sellelaadseid vestlusi kuulnud teatud poe klientide suust neist möödudes, kes vestlevad poliitikast, annavad hinnanguid möödujatele, lubavad kellelegi ,,molli anda” jne, tehes aega parajaks Rae poe ja Ferrumi vahelisel alal kuniks kell kümme saab.
Paraku on siinkohal asjaolud pisut teised, kuna tegemist ei ole pelgalt eluheidikutega, vaid siiski valla ametnikega, kes ei ole ametnikud mitte ainult töö ajal. Autor muidugi eeldab, et leping teemas mainitud inimestega on vormistatud avaliku teenistuse seaduse ja mitte töölepingu seaduse alusel, ent kehtib mõlemal juhul. Kas keegi kujutab ette ametnikku, kes töövälisel ajal tegeleb salaküttimisega, kasutab avalikus kohas ebasündsaid sõnu, jääb kaupluses vahele kommivargusega või paistab silma mõne muu teoga, mida ühiskond ei aktsepteeri?

Vastupidi! Avalik teenistus esitab ametnikele eetika osas nõudmisi ja töö avalikus teenistuses eeldab teatud väärtushinnangute jagamist. Eetilised ja väärtuspõhised kompetentsid on iga ametniku käitumise aluseks, mis on suures osas välja toodud ka avaliku teenistuse eetikakoodeksis.
Ametniku eetikakoodeks, mis on heaks kiidetud 11. märtsil 2015, toob välja ametniku olulisimad tuumväärtused, millest üks on usaldusväärsus ning selgitab selle lahti, öeldes, et ametnik on tööl ja töövälisel ajal väärikas ning hoidub avaliku teenistuse maine kahjustamisest. Tööalast ja töövälist väärikat käitumist nõuab ametnikult suisa avaliku teenistuse seadus, tuues paragrahvis 51 lg 4 välja, et ametnik peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda ametnikuna või kahjustaks ametiasutuse mainet.
Erinevalt käesoleval hetkel kehtivast seadusest sätestas seaduse varasema versiooni § 84 lg 3) järgmise: vääritu tegu, so süüline tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega, ametnikule esitatavate eetiliste nõuetega või diskrediteerib ametnikku või ametiasutust, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime teenistuses või väljaspool teenistust. Vaatamata asjaolule, et vääritut tegu seadus enam eraldi ei sätesta on sellelaadne märge siiski ametniku eetikakoodeksis olemas.

26. oktoobri Meie Maas ilmunud eksitava pealkirjaga artiklis ,,Bert Holmi kommentaar vallandas EKRE pahameele”, annab eelpool toodud teemale ka hinnangu praegune vallavanem Mikk Tuisk, kes ütleb, et ei pea teemas olevat sõnavõttu õigeks, kuid samas ka kaitseb Bert Holmi väites, et sõnavabadus lubab lisaks tavakodanikule ka ametnikul avaldada oma arvamust. Ehk siis Bert Holmi arvamus, või kui nüüd tähelepanelikult tema teksti lugeda, siis mitte arvamus vaid plaan inimestele nuuti ja taserit anda, on praeguse vallavanema arvates aktsepteeritav. Täie lugupidamise juures ajakirjanduse vastu julgen väita, et tegemist oli siiski suurel määral eksitava pealkirjaga artikliga ning sooviksin ka selle asja õiendada vastulausega. Nimelt pahameel ei tule mitte Eesti Konservatiivse Rahvaerkonna poolt, vaid 2622 saarlase poolt ja see on protsentuaalne number 17. oktoobril Saaremaa vallas KOV valimistel osalenutest elanikest.
Seega on nii allakirjutanu ning lisaks veel 18,2 protsenti valimistel osalenud saarlastest veendunud, et nii vallavanem oma õigustusega kui ka Bert Holm ise on oluliselt kahjustanud Saaremaa valla ametkonna mainet tervikuna.
Peagi alustab tööd uus volikogu ning ka uus vallavalitsus. Seetõttu palub allakirjutanu, ja julgeksin enda nimele lisada veel 2622 saarlaste soovi, anda hinnang eeltoodud teemale ka uuele koalitsioonile. Lisaks hinnangule paluks 18,2 protsendi valimas käinud saarlaste nimel, kes andsid hääle EKRE-le, võtta uuel koalitsioonil kindel seisukoht ja teha avaldus, kas avalikus ruumis sellelaadse käitumisega esinedes rikub või ei riku ametnik avaliku teenistuse seaduse viienda peatüki ,,Kohustused” paragrahvi 50 ja paragrahvi 51 lg 4, või on siiski tegemist sõnavabadusega.

Mina ja minuga ühendust võtnud saarlased on veendunud, et sõnavabadus annab õiguse kritiseerida ja avaldada arvamust. Kritiseerida võib naabreid, sõpru, valitsust, mõnda seltskonda, kes on liitunud kas mingi usulise kuuluvuse tõttu või on nende vahel muud ühendavad lülid nagu veendumus, töö eripärad, sugu või muu selline. Paraku ei lange sõnavabaduse kaitse alla kuidagi arutelu ja üleskutse, kuidas ja millistes oludes oleks kergem ja lihtsam mõne eelpool mainitud grupi kallal rahuldada oma kognitiivsest dissonantsist tingitud füüsilise valu tekitamise vajadust.
Ei ole midagi uut siin päikese all. Ent võiks olla. Cicero oli ja on senini tuntud filosoof ja akadeemiline skeptik ning tema mõtteterad, mida ka tihti tsiteeritakse, on pehmelt öeldud kuldsed ning võetud elust enesest. Paraku Cum tacent, clamant – vaikides nad kisendavad, vaikimisega avaldavad nad oma pahameelt – enam ei kehti ja ei tohigi kehtida aetagu kasvõi koerad kallale.

32 KOMMENTAARID

guest
32 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Ei ole...
Ei ole...
2 months ago

vallavalitsuse vanas ega uues juhtkonnas selliseid mehi, kellel oleks otsustavust Holm lahti teha. Asi jääb sinnapaika ning andke andeks, muutub meie hinges järjekordseks… virtsaks.

anomüümne
anomüümne
2 months ago
Vasta  Ei ole...

Vallas pole rohkem doktorikraadiga mehi, peaks ikka jätkama

doctor Andy Leew
doctor Andy Leew
2 months ago

Ka hullaris on palju doktorikraadiga tegelasi, paraku ei sobi neist ükski avalikku sektorisse ametnikuks.

Aga...
Aga...
2 months ago

EKRE-mehele Roland Merele soovitaksin vaadata eilset omapoiss Kalle Grünthali sõnavõttu Riigikogus ning anda sellele siin oma hinnang. Sellist verbaalset reostust ei näe iga päev!

to Aga...
to Aga...
2 months ago
Vasta  Aga...

Mis puutub antud loosse Kalle väljaütlemised? Kalle suudab ise vastutada oma väljaütlemiste eest kui seda peaks vaja olema. Antud juhul käib jutt Bert Holmi ja tema mõttekaasaste vägivallaga teiste inimeste ähvardamisest. Bert Holmi taoline inimene ei sobi töötama avalikus teenistuses ning ta peab oma ametikohalt lahkuma.

Kräämik
Kräämik
2 months ago
Vasta  to Aga...

Kalle on süüdimatu ja teatavasti süüdimatud ei suuda millegi eest vastutada!

ringkaitse
ringkaitse
2 months ago
Vasta  Aga...

Antud olukorras ei saagi midagi muutuda sest nii vallavalitsuses kui riigis omade ringkaitse toimib. Ei ole ju võimalik kedagi millegi ebaseadusliku eest karistada sest siis võib karistatu välja lobiseda ka teise (koalitsioonipartneri) poolt kordasaadetud ebaseaduslikud teod. Pealegi on nende seal käibel mõttemall, et: „Kuidas saab mind karistada sest teised teevad ju ka nii”.

moraal
moraal
2 months ago

Bert Holm tuleb ametist vabastada ja Mikk Tuisk ei sobi abivallavanema ametisse.

𝘈𝘯𝘰𝘯üü𝘮𝘯𝘦
𝘈𝘯𝘰𝘯üü𝘮𝘯𝘦
2 months ago

Siin pole just väga õige koht, aga ma jäin mõtlema, kas taserist oleks abi, et asjapulgad üles tunnistaks, kelle ettepanekul kaotati Kuressaare kesklinnast jalakäijate ülekäigukohad. Vaataks siis, mismoodi mu koer sellesse seltsimehesse suhtuks.

5 B
5 B
2 months ago

Kas sulle ei tundu, et nii keeruline tegevus nagu mõtlemine, on sinu jaoks veits üle jõu käiv!

kodanik
kodanik
2 months ago

Pikk jutt…mille saaks kokku võtta ka palju lühemalt: selline tüüp ei sobi avalikku ametisse ja peab lahkuma. Aga ühes majas ninapidi koos töötavad inimesed ei julge üksteist kottida ja Tuisk on tavaline oma naha hoidja.

Volli
Volli
2 months ago

oodake veidike, peagi ärkab see netisõltlasest tumekirja LibaVahur ning siis te alles näete kuidas teie kommentaaridele miinuseid nagu küllusesarvest lisama hakatakse.

Volli
Volli
2 months ago
Vasta  Volli

No nii, netisõltlasest LibaVahur on ärganud.

pervert
pervert
2 months ago
Vasta  Volli

Ainult rumalad kommentaarid saavad miinuseid, mine häbene nüüd

Säärelt
Säärelt
2 months ago
Vasta  pervert

Sina, vanamees, ju ainult rumalaid kommentaare kirjutadki.

pervert
pervert
2 months ago
Vasta  Säärelt

Aga miinuseid saad sa XDXD!!!

tumekirga LibaVahurile
tumekirga LibaVahurile
2 months ago
Vasta  pervert

Lõpuks ometi oled sa oma olemusest ja haigusest aru saanud ning hakanud ennast oma õige nimega nimelahtrisse kirjutama.

pervert
pervert
2 months ago

Nuta nüüd veel veidi, et sa isegi plusse enesele panna ei saa. Või noh 1-2 tk saad kui oma ema ja põetaja arvutisse korra läed XDXD

to pervert
to pervert
2 months ago
Vasta  pervert

Loodetavasti jäädki sa nüüd ja tulevikus oma õige nime all kommenteerima. See nimi sobibki sulle tunduvalt paremeni kui see tumekirja LibaVahur.

pervert
pervert
2 months ago
Vasta  to pervert

Oli see löök su pähe valus ka või sellise tugevusega löökide valu enam inimene ei tunneta?

to pervert
to pervert
2 months ago
Vasta  pervert

Küllap sa tead seda omastkäest kui valusa löögi pärast vastu oma peakolu sa Sõmerale ravile kukkusid Või oled sa juba sünnist saati poolearuline?

pervert
pervert
2 months ago
Vasta  to pervert

Miks sa väänad kõik oma probleemid teiste pähe? See on väga lapsik käitumine ja näitab ainult sinu rumalust. Selle asemel anna parem aru, miks sa kommentaariumi reostad ja mingeid ulmelisi vandenõusid välja mõtled justkui käiks keegi libavahur siin teistele plusse ja miinuseid panema ja et mina olengi see sinu libavahur.

to pervert
to pervert
2 months ago
Vasta  pervert

Miks sa siin taas endast kirjutad. Ma tean juba ammu sinu probleemist. Võta rahulikult oma rohud sisse, ehk läheb sul ka seekord see hullusehoog üle. Mingi ravim peab ju ometigi olema mis sind aitaks. Kahjuks ei saa mina sind seekord rohkem aidata kuna hakkan kohe mandrile sõitma. Ma väga loodan, et kui esmaspäeval taas Saaremaale naasen on sinu tervis juba parem ja juttki selgem. Head paranemist!

pervert
pervert
2 months ago
Vasta  to pervert

Miks sa mandrile lähed ja mis seal teed?

to pervert
to pervert
2 months ago
Vasta  pervert

Hei Jopskin, kuda kube kärab?

tohoh
tohoh
2 months ago

Ekrekas tuleb nüüd väärikusest epistlit lugema. Lubage naerda!

Ma väga loodan, et sama epistliga kostitatakse nii kohalikke kui ülejäänud Eesti EKRE liikmeid, kes üle päeva verbaalse kõhulahtisusega tegelevad.

Veelkord, Holm ütles välja selle, mida nii enamik saarlasi kui ka eestlasi laupäevasest üritusest arvas.

Sinu nimi
Sinu nimi
2 months ago
Vasta  tohoh

Just, see sama seltskond, kes kutsub üles sallivusele jne 🤣

"kommunaalpoliitik"
"kommunaalpoliitik"
2 months ago

See artikkel ongi põhiliselt ühe kirjatsura valijaskonna tasemel ja neile suunatud ehk siis nendele, kellega ta seal Ferrumi ja Rae poe vahelisel alal aktiivselt suhtleb. Kuidas ta muidu nii hästi teabki nende inimeste sõnaseadmisi ja maailmavaadet.

Jaan
Jaan
2 months ago

See kirjatsura on kas pensionile jäänud või on ta muidu ära keeranud. Vanasti oli tegus kuju. Olin tema juures 90 aasta suvel laevas praktikant. Sel ajal kui teised laevapere liikmed tegid Soomes viinaäri ja tõid longerot Eestisse korraldas tema kokkusaamisi soome laevaomanike ja BLRT vahel. Hiljem nägin teda tihti Küprosel laevafirmades. Üllatus on see et ta nüüd EKRE mees on

Raimu
Raimu
2 months ago

Õnneks on see Bert iselahenev probleem, sest ta ju kenasti süstitud. Grafeenoksiid teeb oma tööd tasa ja targu, ja ogavalk paneb ka oma õla alla;)

kust nii lollid tulevad?
kust nii lollid tulevad?
2 months ago
Vasta  Raimu

wow lugesid kuskilt kovidioodi lehelt ühe sõna ja nüüd oled doktor valmis? Sinusugustele lambavaiadele olekski pidanud taserit peesse surama seal vabakal, krdi daun

ekre pehmostumine
ekre pehmostumine
2 months ago

parketikõlbulikuks saamisega on ekreiidid nii pehmostunud, et ehmuvad isegi taseri mainimise peale – unustades aja kui lubati kellegi pead veerema panna jms

12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised