Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA2021 toob 13.-14. oktoobril Tartusse kokku Eesti põllumajandussektori tipptegijad. Eesti Rahva Muuseumi inspireerivas ja kvaliteetses keskkonnas toimuv uue põlvkonna väljanäitus ühendab ärikülastajale suunatud messi, neli konverentsi ja väga mitmekesise seminariprogrammi. Seminaride ja konverentside programmi info leiab EPA2021 kodulehelt: http://epamess.ee/seminarid

Seminaride mahukast kavast – 40 ettekannet – sai välja toodud need, mis näitavad ja kinnitavad meie taime- ja loomakasvatajate üha efektiivsemat tootmist ja selle kõrval panustamist roheleppe eesmärkide täitmisse.

• Biomassi väärindamine – biometaan täna ja tulevikus (korraldaja EPKK)
• Toitainete bilanss (EPKK)
• John Deere Harvest Lab – tark väetamine ja söödakogumine (Wihuri Agri)
• PRIA uute strateegiliste suundade rakendamine
• Mineraalsöödad – mida ja miks kasutatakse? (Baltic Agro AS)
• Lüpsieelne ettevalmistus – miks ja kuidas? (Magnum Veterinaaria)
• Väetamine – kas sprint või maraton? (Yara Eesti)
• Loomakasvatus Tuleviku Tegijale (Scandagra)
• Kinnisloom otsustab farmi piimatoodangu (TeknEst OÜ)
• Somaatiliste rakkude eristamine (EPJ)
• Laborispetsialist selgitab loomasööda analüüsi näitajaid (PMK)
• Tulevikusuunad kütuseturul (Tartu Terminal AS)
• Paul-Tech mullajaama praktiline kasutamine taimekasvatuses
• Viljeluskatsete tulemused 2021 (Scandagra)
• Drooni kasutamise võimalused sordiaretuses (ETKI)
• Tagasivaade 2021. aasta taimekasvatushooajale (Kevili)
• Proteiinirikka rohumassi sileerimine (TeknEst OÜ)
• Põllukultuuride majanduskatsed 2021, esimesed järeldused (PMK)
• Teadmistepõhiste otsustega parema tulemuseni (Dimedium)
• Süsinikukrediitide võimalus põllumajanduses (eAgronom)
• Põllumuldade hapestumine ja pH täpne kaardistamine (Baltic Agro AS)
• Maaparanduse seminar (MEM+PTA)
• Maaportaal.ee keskkonna uued teenused
• Õiguslikud soovitused põllumajandustoetuste taotlemisel (Triniti)

Konverentsid:
• EPKK konverents “Tõuloomade eksport – võimalused koostööks ja väljakutsed loomakasvatajatele”
• Lihaveisekasvatuse aastakonverents, mille läbivaks teemaks on lihaveise ja looduse kooslus. Konverentsi esimeses pooles räägitakse keskkonna teemadel keskendudes uuele ÜPP perioodile, bioturvalisusele ja süsiniku hindamisele.
• EPKK Maheturu aastakonverents 2021
• EPKK Metsandusfoorum 2021
• Mida toob Euroopa Liidu rohelepe kaasa metsandussektorile? – Meelis Seedre, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja.
• LULUCF-i uuringu tutvustus: metsandussektori võime panustada kliimaeesmärkidesse – Mati Valgepea, Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist.
• Metsade süsiniku sidumise ja talletamise võime ning selle seosed metsade majandamisega – Jürgen Aosaar, Eesti Maaülikooli vanemteadur.
• Püsimetsandus, kas see on Eestis võimalik? – Hardi Tullus, Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor.
• Jätkusuutlik metsamajandus praktikas – Gunnar Lepasaar, Parim metsamajandaja 2021, Lepasaare Puit OÜ juht.
• Vestlusvoor: Metsa väärindamine – milline on puidutööstuse roll süsinikusidumises?
Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit.

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare