5.2 C
Kuressaare
Pühapäev, 17. oktoober 2021

Kelle raha?*

Jäätmemajandus on valdkond, mis puudutab kõiki elanikke, ettevõtteid ja asutusi. Seetõttu on ka paljudel selles valdkonnas oma arvamus teenuste ja nende maksumuse kohta. Selles loos soovin välja tuua oma isikliku arvamuse Saaremaa valla jäätmehoolduse rahastamise teemal eesmärgiga algatada arutelu.

Saaremaa valla jäätmehoolduse rahastamine toimub valla eelarvest, kus selleks on ette nähtud umbes 4 eurot elaniku kohta aastas. Selle raha eest loob vallavalitsus võimalused mõnede jäätmeliikide tasuta äraandmiseks, korraldab jäätmete kogumisringe ja avalike vanapaberi- ja riidekonteinerite tühjendamist, soetab vajadusel juurde konteinereid, haldab jäätmealast infosüsteemi, teeb teavitust, likvideerib prügihunnikuid jms. Suurema mõjuga investeeringute tegemiseks sellest rahast paraku ei piisa.

Seetõttu taotleb vallavalitsus vastavalt võimalusele rahastust erinevatest programmidest. Kuid rahastusprogrammidega toetatakse väga spetsiifilisi tegevusi, konkurents on suur ja alati ei õnnestu vallavalitsuse meeskonnal teha edukat taotlust.

Eesmärgiks investeeringud

Eeltoodud rahastusvõimaluste olemasolu on üldjuhul kõigile teada. Vähem on teada, et ka OÜ Saaremaa Prügila arvele koguneb iga-aastaselt ligikaudu 4 eurot elaniku kohta.
OÜ Saaremaa Prügila on valla ettevõte, mille osanikud on suuremas osas Saaremaa vald ja väiksemas osas Muhu vald. Osaühingu tegevus seisneb Kudjape ja Maasi jäätmejaamade haldamises. Kuna osaühing ise jäätmejaamade igapäevase opereerimisega ei tegele, on jäätmejaamad antud kolmeks aastaks rendile.

Renditingimuste kohaselt maksab rentnik 10 000 eurot kuus omanikule renti (lisandub käibemaks). Seega koguneb valla ettevõtte arvele kolmeaastase rendiperioodi jooksul märkimisväärne summa – 360 000 eurot.

Arusaadavalt on rentnik arvestanud selle summa jäätmete vastuvõtutasude sisse. Vallavolikogu on otsustanud, et kümne aasta jooksul tuleb kõik Saaremaa vallas korraldatud jäätmeveo raames kogutavad jäätmed viia Kudjape või Maasi jäätmejaama. Seega kõik majapidamised, ettevõtted ja asutused, kes tasuvad vallas prügiveoarveid või viivad ise jäätmeid Kudjape või Maasi jäätmejaama, tasuvad osaliselt ka jäätmejaamade rendikulu.

Lihtsustatult võib öelda, et jäätmejaamade omanik teenib jäätmejaamade vastuvõtutasude kaudu Saaremaa valla elanikelt ja ettevõtetelt renditulu.
Selline raha kogumise viis ei ole Eestis tavapärane. Kuid see võib olla mõistetav ja vajalik, kui eesmärgiks on teha meie kogukonna jaoks olulisi investeeringuid, milleks mujalt raha leida on keeruline.

Näiteks uute väikeste jäätmejaamade rajamine Leisi, Salmele ja Kihelkonnale või biojäätmete kompostimisplatsi rajamine olemasolevasse jäätmejaama vms.

Kasutada prügila renditulu

Selles osas, mis on kogukonnale vajalik, peaks olema sõnaõigus ka kogukonnal endal. Selleks koostataksegi Saaremaa valla jäätmekava, kus lepitakse kokku, millised tegevused ja investeeringud on lähiaastatel vajalikud. Jäätmekavas ette nähtud kogukonnale vajalike tegevuste elluviimiseks tuleks ühe allikana kasutada ka OÜ Saaremaa Prügila renditulu.

Seni pole aga avalikkusele selgitatud, mis on renditulu kogumise eesmärk ning pole soovitud avalikkust selle kasutamise üle otsustamisse kaasata. Jäätmekava eelnõule tehtud muudatusettepanekute kohaselt ei peaks laenujäägi ja rendi suurust ning OÜ Saaremaa Prügila omavahendite kasutamist jäätmekavas käsitlema. Kui eelmisel rendiperioodil võis renditulu eesmärgiks pidada jäätmejaama rajamiseks võetud laenu tagasimakseid, siis tänaseks on laenujääk juba niivõrd väike, et selleks nii suures summas renditulu koguda pole vaja.

Saaremaa valla jäätmejaamad eksisteerivad selleks, et pakkuda meie elanikele ja ettevõtetele avalikku jäätmejaama teenust. Arvestades, et valla ettevõte teenib selle teenuse kaudu tulu, peaks kogutud raha kasutamise üle otsustamine olema läbipaistev ja kogukonda kaasav.

*Artikkel on ajendatud Saaremaa valla jäätmekava eelnõu menetlemisest volikogu komisjonides ja 30. septembril volikogus. Eelnõule esitatud muudatusettepanekud ja kõik eelnõu materjalid on kättesaadavad siit: https://saaremaa.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/42032?punkt=42034&kid=339696

8 KOMMENTAARID

guest
8 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
arvaja
arvaja
16 days ago

Võtku vald oma jäätmejaamad enda opereerida, siis saavad ise otsustada, mida ja mis hinnaga vastu võetakse. Praegune olukord nagu pudru ja kapsad, mille vald ise loonud. Kui jaamad oleksid valla hallata, siis pole vahet, millal üks või teine soodustus valla elanikele tehakse. Kui vald ise haldaks, siis, mis rendist siin rääkida ja seda jagada. Vallal tuleks oma mugavustsoonist välja tulla, panna Saaremaa Prügila juht ükskord ka tööd tegema. Praegu just paras aeg, aasta ja mõned kuud rendiperioodi lõpuni, viimane aeg tutvuda tulevase tööga, sõlmida lepinguid, värvata meeskond, kellega tööd tegema hakata.

Vahur
Vahur
16 days ago
Vasta  arvaja

Ma’p usu mette, et see vald viitsib selle prügimajandusega jändama hakata. Nendel ju nõnna mõnus oma mugavustsoonis vegeteerida.

Vahur
Vahur
16 days ago

𝐄𝐧𝐧𝐞 𝐡𝐢𝐧𝐧𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚𝐭 𝐯õ𝐢𝐤𝐬 𝐢𝐤𝐤𝐚 𝐬ü𝐬𝐭𝐞𝐞𝐦 𝐩𝐚𝐢𝐠𝐚𝐬 𝐨𝐥𝐥𝐚. 𝐊𝐮𝐢 𝐢𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐨𝐦𝐚 𝐣ää𝐭𝐦𝐞𝐢𝐝 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞𝐞𝐫𝐢𝐛 𝐣𝐚 𝟗𝟎% 𝐧𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐤𝐤𝐚 𝐤𝐨𝐠𝐮 𝐦𝐮𝐮 𝐣𝐚𝐦𝐚𝐠𝐚 𝐤𝐨𝐤𝐤𝐮 𝐯𝐢𝐬𝐚𝐭𝐚𝐤𝐬𝐞 𝐧𝐢𝐧𝐠 ä𝐫𝐚 𝐩õ𝐥𝐞𝐭𝐚𝐭𝐚𝐤𝐬𝐞, 𝐬𝐢𝐢𝐬 𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐡𝐢𝐧𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐯õ𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢𝐤. 𝐄𝐬𝐦𝐚𝐥𝐭 𝐭𝐮𝐥𝐞𝐛 𝐤𝐨𝐫𝐫𝐚𝐬𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐨𝐠𝐮 𝐬ü𝐬𝐭𝐞𝐞𝐦 𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐢𝐬 𝐬𝐚𝐚𝐛 𝐯𝐚𝐚𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐡𝐢𝐧𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐚𝐥𝐞.

Jermalai Uusmaasaaja
Jermalai Uusmaasaaja
15 days ago

Kelle raha, kelle raha,
mul on täna süda paha.
Kuhu panna oma solk,
vastu seina kusi nolk.

Haiku
Haiku
14 days ago

Lahe haiku!

Vahur
Vahur
14 days ago

See on tõesti hea haiku ja mulle meeldib see samuti.

Vahur Reede
Vahur Reede
14 days ago

Kui suur see laenujäägi siis praegu on?

Laenu jääk oli 2014. a jaanuari seisuga 329 732 eurot. 2014 on muidugi aeg enne omavaitsuste likvideerimist aga juba siis ei osanud OÜ suuromanik Kuressaare linn laenurahaga ehitatud prügilale paremat lahendust leida, kui seadusevastaselt siseskaeparina kasutusele võtta. See jama tuli lõpetada 2015 aastal, sest muidu tulnuks KIKile sihtotstarbeline toetus tagasi maksta.

Praegu on 2021 sügis, kui suur see prügila laenujääk siis hetkel Saaremaa vallal on?

kodanik
kodanik
13 days ago

Võiks need jäätmejaamad anda üle valla keskkonnaosakonnale, siis saaksid Katrin Koppel ja Bert Holm nendega majandada nii kuidas nad ise soovivad.
Võivad võtta jäätmeid vastu just selliste hindadega nagu nad ise seda soovivad, aega valimata. Kõigil oleks hea meel!

12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised