7.5 C
Kuressaare
Pühapäev, 17. oktoober 2021

Mõnda Saaremaa ja Hiiumaa naiste ümarlaualt

Esmalt andis päevakorrast ülevaate korraldaja ja Saaremaa Naiste Ümarlaua koordinaator Laine Tarvis. Ta tutvustas ühtlasi ka kahe aasta jooksul arutatud teemasid, millest mitmete probleemsete teemade puhul saadeti pöördumised riigi asjaomastele ametkondadele. “Ega see ümarlaudade korraldamine lihtne ole, sest kui sa kuuled, kui palju on Eesti riigis raha, aga ikka ei ole korda saadud kodanike ühenduste rahastamist, tekib tunne, et lihtsalt ei jaksa enam oma raha ja projektidega elada. Selle koalitsiooni leppes on terve lehekülg pühendatud kodanike ühiskonna arengule. Nad on võtnud endale raske ülesande rakendada nelja aastaga ellu kodanike ühenduste kontseptsioon, ehk siis hakkab asi paranema” märkis Laine Tarvis.
Tänu visale pealekäimisele selleks aastaks siiski ümarlaudade korraldamiseks raha saadi. Tuleb plaani pidada, milliseid teemasid tänavu kavandada. Kindlasti üheks vajalikuks valdkonnaks on inimeste tervisega seonduv. Vaja oleks ellu kutsuda tervise rahvaülikool, nagu see kunagi on olnud. Need on väga vajalikud üritused. Et inimesed teaksid, kuidas ennast millegi eest kaitsta, kuidas elada. Aga selleks on vaja raha. Ent kui purustuste katteks suudetakse leida 20 miljonit, siis miks mitte rahvaülikooli jaoks – selleks kulub palju vähem raha.
Hannoveri ja Londoni koolitustel kuuldust
Põhiteemaks oli seekord sotsiaalmajandus ja sotsiaalne ettevõtlus, kuna plaanitud terviseteemat ei saadud lektorite hõivatuse tõttu kavasse võtta. Ja kuna Leonora Kraus käis hiljuti Hannoveris ja Londonis koolitusel, ei jäädud ilma ka tervise teemast.
Leonora Kraus: “Kuna mina olin Londonis sellisel konverentsil, mis on tihedalt ja otseselt seotud rahva tervisega, siis mõned olulised nüansid kuuldust teile räägin.” Kohal oli kaksteist tuhat inimest 65 riigist üle maailma, erinevate usulahkude ja erinevate traditsioonidega maadest. Teema oli “Avasta oma sisemine jõud!”. Läbiviijaks Anthony Robbins, kes on tuntud psühhoterapeut, välja andnud ka mitmeid erialaseid raamatuid, näiteks “Sisemine jõud”. See raamat on ka Eestis avaldatud ja oleks soovitatav kõigil lugeda. Anthony suudab 15 minutiga vabastada inimese tema hirmudest, tema taagast. Leonora tõdes: “See oli võimas vaatepilt, mis avanes, kui inimesed, kes aastakümneid elanud oma hirmudega, oma negatiivsete mõtetega, sellest halvast ja negatiivsest vabaks said, nutsid ja olid üliõnnelikud. Teate, kuidas ka meeste silmad särasid!” Üldse oli sellel koolitusel rohkem mehi.
Peale õige mõtlemise mõjutab oluliselt inimeste tervist toitumine. Energia puudujäägid tekitavad terviserikkeid. Energia kaob kuhugi, teatud toidud viivad toitaineid organismist välja, mistõttu ollakse väsinud, loiud, energiast tühjad. Energiat saadakse aga kõigepealt puu- ja juurviljadest, seejärel tärklisest ja siis rasvast Valgud annavad organismile liigset lämmastikku, mis tekitab väsimust. Näiteks liha sisaldab suures koguses kusihapet. Kui kusihapet kohe ja põhjalikult verest ei eemaldata, koguneb ülejääk keha kudedesse ning võib hiljem tekitada luuvalu ja põiekivisid, rääkimata sellest, kui halb on see neerudele. Anthony Robbins ei ole juba viis aastat liha söönud ja ta säras energiast. Inimesed söövad liiga palju ja valesid toitusid, see halvendab tervist. Seepärast on rahva terviseülikooli taaselustamise mõte väga vajalik ja hea.
Ümarlaua põhiteema – sotsiaalmajandus ja sotsiaalne ettevõtlus
Leonora Kraus rääkis ka EQUAL-projektidest, sest need on otseselt seotud sellega, kuidas tagada kõigile võrdsed võimalused elus ja töös. Tegemist on kahe projektiga, üks on koos hiidlastega, mida veab Tuuru, teine on puuetega inimeste tööühistutest, mida juhib Euromaja. Viimane on otseselt seotud sotsiaalse ettevõtlusega. Helsingis ja Hannoveris on sel aastal toimunud ettevõtlusealane konverents. Kuna see on seotud naistega, naiste töö ja koduse elu ühitamisega, sobib see ümarlaua päevakorda ideaalselt.
Ka Euroopa Liidus on probleeme naiste tööhõivega. Hispaanias ja Itaalias on naiste tööhõive madal. Nendes maades arvatakse, et naise koht on kodus. Ja kui ta tööle tahab minna, tehku seal samu töid, mis kodus (koristamine, toiduvalmistamine jne). Aga naised tahaksid ka midagi muud teha.
Meie sotsiaalminister Maret Maripuu on öelnud, et kõige olulisem on töö- ja pereelu ühitamine, see on prioriteet number üks, kui tahame, et meil sündimusega asjad paraneksid. Uurimused näitavad, et see on pöördumatu protsess, et naised ei taha enam koju jääda. Peaksime tegema kõik, et naised saaksid tööl käia, muidu kaotame iibes veelgi. Kui kohalikus omavalitsuses ei ole lasteaiakohti, tuleks toetada lastehoiu teenust. Seda on tehtud juba mitmes omavalitsuses, kes maksavad lapsevanemale teatud summa, mille eest ema saab tasuda lapsehoidjale. Järgmise aasta 1. juulist peavad kõik lapsehoiuteenuse pakkujad olema läbinud minimaalselt 160-tunnise lapsehoidjate koolituse ja sooritama sel alal kutseeksami.
Leonora Kraus ütles: “Arvatakse, et madala sündimuse üks põhjusi on võimatus kokku sobitada erinevaid rolle. Tuleks hakata rohkem propageerima paindlikke töövorme, millest põhilisemad on kas osaajaga töö või kohapaindlikkusega töö ehk kaugtöö. Tegelikult on üsna palju võimalusi kodus töötamiseks. Tuleks võimaldada paindlikku ja sobitatud töövormi, et naised saaksid tööl käia
Suur osa sotsiaalettevõtetest Euroopa Liidus pakub tööd just puuetega inimestele ja pikaajalistele töötutele.
Meil on ilus näide laste mängutoast Mürala, mis tekkis EQUAL-projekti HAPECO tulemusena ja mille asutasid puuetega inimesed. Sellega lahendati kaks asja korraga – emad saavad oma lapsed hoida anda ja tööd on saanud puudega inimesed.
Sotsiaalmajanduse roll peab oluliselt kasvama
Igas vallas peaks olema lahendatud sotsiaalsete ettevõtete loomine, sest need on kohaliku elu arendajad ja tööandjad riskirühmadele. Selle korraldamine tuleks anda mittetulundusühistutele, mida Eestis paraku luua ei saa, kuna meil kehtib vaid tulundusühistu seadus.
Sotsiaalmajandus on äärmiselt oluline, kuna need tööturu meetmed, mis on praegu olemas, ei toimi pikaajaliste töötute ja puuetega inimeste puhul. Sotsiaalettevõte on siin ainus võimalus need inimesed tööturule tuua. See on pikk teekond: inimese eneseusalduse tõstmine, koolitamine, motiveerimine. Meie tulundusühistu vorm ei võimalda seda teha.
EQUAL-projektide kogemus ei tohi kaduma minna. Väga paljudes riikides pärinesid sotsiaalettevõtluse projektid enamasti EQUAL-programmist. Üks EQUAL-projekti esindaja Poolast ütles, et neil loodi EQUAL-projektidega kuuskümmend sotsiaalettevõtet.
Euroopa Liidus on eeloleval programmiperioodil ettevõtluse arendamine üks prioriteetsemaid valdkondi ja sellesse tahetakse kaasata ka neid sihtrühmi, kes varem on ettevõtlusest kõrvale jäänud. Inglased on välja töötanud metoodika, mille alusel antakse hinnang riigi valmisoleku kohta ettevõtluseks. Üks küsimuste plokk käsitleb seal ettevõtluskoolitust juba üldhariduskoolides. Inglismaal ja paljudes teistes riikides Euroopas on just sotsiaalsete ettevõtete jaoks hästi toimiv ja tugev nõustamissüsteem. Omavalitsused on huvitatud, et neil oleks arenenud ettevõtlus. Paljudes omavalitsustes töötavad ettevõtlusnõustajad.
HAPECO-projektis osalejad said küll väga tugeva koolituse ja kuni projekti lõpuni ka ettevõtlusalast nõustamist, kuid edaspidi pole tasuta nõuande saamiseks kusagile pöörduda. Kõik on tasuline. Leonora Kraus: “Oma kogemuste põhjal saan öelda, et Eestis ei ole efektiivseid meetmeid pikaajaliste töötute ja puuetega inimeste tööturule toomiseks. Olulist täiendamist vajab meie seadusandlus.”
On tore, et naiste ümarlaud teema vastu huvi tunneb, nii saame koos poliitikutele survet avaldada.

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised