-7.8 C
Kuressaare
Pühapäev, 5. detsember 2021

E-maksuamet avatud 15. veebruarist

Tuludeklaratsiooni 2004. aasta tulude kohta saab paberil esitada kõikides Maksu- ja Tolliameti piirkondlikes teenindusbüroodes. E-maksuameti kaudu on tuludeklaratsioone võimalik esitada alates 15. veebruarist. E-maksuametis on sel aastal lisaks eestikeelsele tuludeklaratsioonile ka tuludeklaratsiooni venekeelne vorm ja abitekstid. Tööandjad ja teised väljamaksete tegijad ning asutused, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tuludest maha arvata, (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid, ametiühingud jne) peavad 1. veebruariks maksuhaldurile esitama info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste ning neile tehtud väljamaksete kohta. Maksu- ja Tolliamet kannab need andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonidele. Eeltäidetud deklaratsiooni saab e-maksuameti kaudu esitada ning teenindusbüroost väljatrükina alates 15. veebruarist. Kuna eeltäidetud tuludeklaratsioonide kasutamine tähendab kiiremat ja lihtsamat deklareerimist, tuludeklaratsioonide sisestamist ning kontrollimist, soovitame oodata deklaratsiooni esitamisega kuni 15. veebruarini.E-maksuameti kaudu tuludeklaratsiooni esitanutele hakkab Maksu- ja Tolliamet tulumaksu tagastama alates 21. veebruarist. Paberdeklaratsiooni esitanud klientidele tagastatakse tulumaks hiljemalt 1. juuliks või 1. oktoobriks 2005. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud, kes on kalendriaasta jooksul saanud maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas, samuti isikud, kel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu või kelle maksustamisperioodil saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu (16 800 krooni). Kui maksumaksjal tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid soovitakse kasutada maksusoodustust, st. on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse vm, siis tuleb enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks tuludeklaratsioon esitada.Tuludeklaratsiooni peavad igal juhul esitama füüsilisest isikust ettevõtjad ja isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (off-shore firmade omanikud). Alates sellest aastast peavad tuludeklaratsiooni esitama ka isikuid, kes on saanud Eestis mittemaksustatavat, kuid välismaal maksustamisele kuuluvat tulu (palgatulu, töövõtu- vm võlaõigusliku lepingu alusel maksustatavat töö- või teenustasu) ja juhatuse liikme tasu, samuti isikud, kes on saanud maksuvabu dividende välismaa juriidiliselt isikult, kui välismaal on nende maksmise aluseks olevalt kasumiosalt tulumaks makstud või dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud. 2004. a saadud tulust võib maha arvata maksuvaba tulu 16 800 krooni. Kolme või enama lapse korral saab üks lapsevanem, hooldaja või eestkostja maha arvata täiendava maksuvaba tulu 16 800 krooni iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta, alates kolmandast lapsest. Peamised mahaarvamised tulust on: eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja õppelaenu intressid, pensionikindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamiseks makstud summad, seaduses nimetatud isikutele tehtud kingitused ja annetused ning makstud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, residendist füüsilisele isikule makstud elatis (kui see kuulub maksustamisele kui elatis, mida füüsiline isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel).Ka lasteaia tasu on kulu, mille pealt on võimalik tulumaksu tagasi saada. Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.Tähele tuleb panna seda, et tulust saab mahaarvamisi teha ainult siis, kui aasta jooksul on saadud maksustatavat tulu. Koolituskulude mahaarvamisi saab deklareerida ainult koolituskulu eest tasunud isik. Õppelaenu intresse saab oma tulust maha arvata neid tasunud isik või tema residendist vanem.Infot ja abi saab Maksu- ja Tolliameti piirkondlike maksukeskuste teenindusbüroodest ja infotelefonilt 1811, mis töötab argipäeviti kuni 14. veebruarini 8.00-18.00 ja alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini kella 7.00-21.00.Maksu- ja Tolliamet

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised