-3 C
Kuressaare
Pühapäev, 28. november 2021

Erimeelsused on nurjanud spordirahva liitumise

EOK peasekretär Toomas Tõnise on seisukohal, et organisatsiooni mittekuulumine tähendab Saaremaale isoleeritust, sest vastavalt põhikirjale arutavad olümpiakomitee täiskogu ja esindajate koosolek mitte ainult olümpiamängudest osavõtu küsimusi, aga ka väga olulisi spordiküsimusi kõigi jaoks.
“Pragmaatilises mõttes ei kaota Saaremaa võibolla midagi, kuid teised otsustavad neid asju, kus ka teie saaksite kaasa rääkida,” märgib Tõnise.
Maavalitsuse spordiametnik Taivu Uljas avaldab lootust, et Saaremaa esindatuse puudumine EOK-s võib saada ajendiks spordiliidu moodustamisel.
“Peaks olema piisav põhjus, aga kas peetakse vajalikuks, sest sellest ei sõltu informatsioon ja rahaline toetus,” märgib ta.
Pole spordiliitu, pole esindatust
Eesti Olümpiakomiteesse kuuluvad 15 maakonna 13 piirkondlikku spordiliitu, Pärnu ja Narva spordiliidud, 10 üleriigilist spordiühendust, 65 spordiala liitu, 22 füüsilist isikut, kes on liikmed kas teenete eest või olümpiamängudel osalenud sportlase staatuse eest.
Toomas Tõnise sõnul ei ole Saaremaa EOK-s esindatud, kuna meil puudub maakondlik spordiliit.
“Kardan, et teil ei ole ühte sellist inimest, kes võtaks selle asja vedada,” tõdeb Tõnise. “Mitmekesi koos võib küll mõelda ja plaani pidada, aga siiski peaks olema üks inimene, kes selle lõpuni viib. Tal peaks olema ka nii maavalitsuse, kui kõikide klubide poolne toetus.” Tõnise lisab, et enne EOK liikmeks saamist peab spordiliit tõestama oma elujõulisust.
“Oluline on, et ta liidab spordiklubisid üle terve Saaremaa ja kui oleme veendunud, et ta on liit, mis vastab klubide huvidele, siis liitumisavaldus rahuldatakse,” selgitab spordijuht.
Taivu Uljase hinnangul on spordiliidu moodustamine jäänud huvi puudumise taha.
“Millegipärast kadus tuhin ära ja kõik väitsid, et sellist katusorganisatsiooni pole enam vaja,” tõdeb Uljas, kelle sõnul tuuakse ettekäändeks alaliitudesse kuulumist.
“Olen püüdnud seda küll teha, aga keegi ei võta vedu.” Ühe takistava tegurina näeb Uljas sobiva inimese puudumist.
“Ei ole leitud meest, kes ilma palgata seda tööd juhiks,” leiab spordijuht.
Kaks aastat tagasi tehtud katse ebaõnnestus
2000. aasta märtsis toimunud koosolekul otsustasid maakonna spordiklubide esindajad pärast pikemat diskussiooni moodustada Saaremaa Spordiliidu, mis erimeelsuste tõttu jäi siiski loomata. Aprilli keskele kavandatud liitumine jäi ära, kuna seni ürituse eestvedajaks olnud maakonna spordinõukogu ei näinud vastuvõetud tingimustel liidu tegemisel mõtet.
Spordiliidu moodustamise eestvedaja, maakonna Spordinõukogu esimees Toivo Alt põhjendas loobumist rahalise katte puudumisega. “Ta ei ole see, mis mul plaanis oli,” märkis Alt.
Kuna märtsis toimunud koosolekul ei pidanud enamus klubidest oluliseks Saaremaa Spordinõukogu ettepanekut, kus liidu loomine on mõttekas siis, kui Kuressaare linn, Saaremaa Omavalitsuste Liit ja maavalitsus kinnitavad, et nad on nõus oma spordile jagatavat raha eraldama moodustatavale liidule, siis sellisel kujul ei olnud Aldi sõnul spordiorganisatsioonil mõtet.
“Spordiliit võib võtta vastu nii häid otsuseid, kui tahab, aga rahalise katteta ei ole neist kasu,” lausus Alt.
Maakonna spordiametnik Taivu Uljas ei eitanud spordiliidu vajalikkust, kuid toonitas, et klubid peaksid seda ise tegema.
“Aitan kohe kaasa, kui klubidepoolne initsiatiiv on ennast ilmutanud,” tähendas Uljas, kes on samal seisukohal ka täna.
Riik toetab spordiliitu poolesaja tuhande krooniga
Spordiliitude tegevuse toetuseks on kultuuriministeerium järgmiseks aastaks eraldanud igale maakonnale 50 000 krooni.
Maavalitsuse spordiametniku Taivu Uljase sõnul on peamine, et meil oleks EOK-le ja kultuuriministeeriumile pakkuda nende poolt aktsepteeritav partner, kellega on nõus kogu Saaremaa sportlaskond. Spordijuhi sõnul saab igast maakonnast kuuluda EOK-sse vaid üks piirkondlik spordiliit ja saarlased peavad endale ise selgeks tegema, millise organisatsiooniga me tahame seal esindatud olla.
“Spordiametnikuna pean seda asja tagant turgutama, kuid initsiatiiv peab tulema siiski klubidelt,” leiab ta, lisades, et kokkuleppele jõudmisel võib hakata Saare maakonda esindama kas SSMA või Saaremaa Valdade Spordiliit.
“Hetkel võetakse Saaremaalt tõenäolise partnerina Valdade spordiliitu,” märgib Uljas, kelle sõnul ei pruugi see nii jääda, sest võib luua ka täiesti uue organisatsiooni.
“See tuleb meil endal ära otsustada, keda valime ja keda aktsepteerime. Kui kogu Saaremaa spordiorganisatsioon otsustab, et raha läheb Valdade spordiliidule, siis läheb neile, kui otsustatakse teha uus, siis tuleb teha uus.”
Uljas tõdeb, et 37 tegutsevast spordiklubist ja kolmest -liidust on enamust raske ühe mütsi alla saada, aga kui meil ei ole EOK poolt aktsepteeritavat spordiliitu, siis võib maakond tulevaks aastaks piirkondliku spordiliidu üleval pidamise toetuseks mõeldud 50 000 kroonist ilma jääda.
Spordiliidu asutamisel kaks favoriiti
Saaremaa kaks suuremat spordiklubisid ja ühendusi liitvat organisatsiooni Valdade Spordiliit ja Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon on valmis asuma maakonna spordiliidu katusorganisatsiooniks.
Valdade Spordiliidu esimees Siim Veski ei välista, et tema juhitud organisatsioon võib saada ka maakondlikuks spordiliiduks.
“See nõuab läbimõtlemist ja paugupealt ei saa otsustada,” märgib Veski.
“Kõigepealt küsitlen neid spordiklubisid, mis asuvad valdade territooriumil ja siis langetame otsuse.”
“Oleme juhatuses seda põgusalt arutanud ja tahame jõuda selleni, et meie autoriteet ja kandepind laieneksid,” räägib Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni juhatuse esimees Raivo Kallas.
“Arvan, et kui me, saarlased, tahame ikka kusagil esindatud olla, siis peab mingisugune ühendus olema. Me oleme assotsiatsiooniga esindatud maailma mastaabis, aga Eestis ei ole suudetud ühe mütsi alla saada. Leiame, et SSMA võiks selle koha täita, sest teised tegijad, kes paar aastat tagasi üritasid, pole seda ära teinud.”
Siim Veski hinnangul pole spordiliidu tegemine niisama lihtne.
“Meie tegevus hõlmab seni vallasporti, spordiliit võiks hõlmata tervet maakonda, aga ega me ei saa sundida kedagi liituma,” märgib Veski, lisades, et osa lihtsalt ei taha.
Probleemi näeb Veski ka sobiva spordijuhi leidmises.
“See peab olema tõsine mees, tõsise palga peal, kes jõuab kõik need koosolekud läbi käia, et süsteemi hallata,” selgitab ta. “Ühiskondlikus korras pole võimalik neid asju ajada.”
Raivo Kallas leiab, et SSMA-sse praegu mitte kuuluvate spordialade ja klubide kaasamine on läbirääkimiste teema.
“Peame võtma omale laiema ülesannete võrgu, et hakata toetama ka neid alasid, mis Saarte mängude programmi ei kuulu,” märgib Kallas, lisades, et eesmärgiks oleks saada läbi spordiliidu vähemalt Eesti tasandil võimalikke toetusi.
Kas Saaremaale on vaja spordiliitu ja miks ei ole seni moodustatud?
Saaremaa Orienteerumisklubi juht Mait Must:
Neid liite on küllaltki palju juba ja peale selle on meie klubi Orienteerumisliidu liige, kes omakorda on EOK liige ja läbi selle oleme ka meie esindatud. Samamoodi on teiste aladega. Mis ta meile annab? Veel ühe koha istumiseks, liikmemaksu korjamiseks ja inimese kellele aru anda. Kas on ikka neid ametnikke niipalju vaja? Sporti tehakse palju ja kas neid, kes seda ühiskondlikus korras teevad on vaja koormata veel lisaaruandlustega. Keegi ei ole suutnud selgeks teha, miks meile seda vaja on. Räägiti vaid, et juhib ja koordineerib. Selleks piisab maavalitsuse juures tegutsevast spordinõukogust.
SK Harry juht Andre Käen:
On vaja. Praegu on selline situatsioon, kus ma ei tea, millal ma pean maa- ja linnavalitsusse järgmise aasta eelarved ära viima. Midagi ei tea. Praegu valitseb täielik kino. Midagi ei liigu. Ise ajad oma asju ja see on kõik. Ei ole moodustatud, sest pole leitud ühist keelt. Eks kõik tahavad tööd tegemata saada kõrgeid nimesid. Spordiliidus on vaja ikka tööd ka teha. Sa pead asjas sees olema. Äri kõrvalt on seda raske teha. Peab olema ikka spordiinimene.
Spordiklubi JõuMees juht Jaan Salu:
Kes seda oskab täpselt öelda. Kui teiste maakondade järgi otsustada, siis ilmselt peaks ta ju olema. Ei oska öelda, mis ta annab? Kas need suured liidud midagi annavad. Klubid on oma alaliitude kaudu EOK-s esindatud ja milleks siis veel maakondlik spordiliit. Seal peab jälle keegi istuma. Ei oska öelda, miks ei ole tehtud. Ju siis mõtlevad samamoodi kui mina, sest mis see ühinemine annab, sellele ma vastust ei tea?
SK Vesse treener Enn Laanemäe:
Oleks vaja. Siis oleks olemas ülevaade mis meie klubid teevad, millised on probleemid ja kuidas neid lahendada. Meil puudub süsteem, et me saaksime kõrgemal pool oma hääle maksma panna. Igaüks nokitseb kuskil, aga klubide nimel välja minemist ja oma nõudmiste esitamiseks meil jõud puudub. Seni pole moodustatud, sest kõik on erimeelt ja tahavad ajada oma rida. Kompromissi valmidust ei ole. Arvan, et kaks aastat tagasi ei saanud ka kõik aru, miks seda üldse vaja on. Spordiliidu vajadust pole endale veel korralikult teadvustatud.
ALVER KIVI

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised