-7 C
Kuressaare
Laupäev, 4. detsember 2021

Valjala ettevõtjad arutasid valla tulevikku

Seminarid on osa valla arengukava koostamisest, mis omakorda on aluseks 2000. aastal algtatud Valjala valla üldplaneeringule. Valjala vallavanem Kaido Kaasik märkis, et kohalike ettevõtete jaoks on ühelt poolt mureks tööjõupuudus, teisalt ei ole vallas töötute arv vähenenud.
Valjala suurimad tööandjad on põllumajanduslikud suurtootjad, samas väiketalunikud väljendasid muret ja ebakindust tuleviku suhtes.
“Igasugused määrused ja asjad, mis kehtestatakse,” vahendas Kaasik. “Kui aga juhtub mingi õnnetus, nagu meil oli see rahekahju, siis pole enam kellegi asi, mis sinust saab. Ei tea, kui suur see õnnetus peab olema, et keegi ennast liigutama hakkaks,” rääkis ta.
Vallas on seismas tühjasid pindu, mida saaks ettevõtluses kasutusele võtta, vaja oleks ideid nende rakendamiseks. Juttu oli ka valla teede olukorrast.
Villu Vatsfeldt ettevõtluskeskusest tutvustas erinevaid riiklikke tugisüsteeme ettevõtjatele.
Arengukava koostamise raames on olnud mitmeid juba seminare. Järgmises etapis hakkavad valla esindajad külades käima ja arengukava tutvustama. Arengukava annab ülevaate praegusest olukorrast vallas hariduse, sotsiaal, keskkonna, infrastruktuuride, majanduse jm valdkondades, toob välja probleemid ja võimalikud lahendused neis, seab valla arengu pikemaajalised eesmärgid ning on üldplaneeringu koostamise üheks aluseks. Valjala arengukava projektiga saab tutvuda valla raamatukogudes ja Internetis aadressil http://valjala.edu.ee/arengukava
Valla üldplaneering on pikaajaline strateegiline arengudokument, mis määratleb omavalitsuse ruumilised arengusuunad. Peamiseks erinevuseks arengukavast on asjaolu, et tegemist on ruumilise arengudokumendiga, mis püüab vaadelda edasisi arenguid konkreetses ruumis – Valjala valla territooriumil.
Detailplaneeringuga võrreldes on üldplaneering nagu nimigi ütleb üldisem, ei ole tegemist konkreetsele maatükile ehitusõiguse andmisega vaid eelkõige arengusuundumuste käsitlemisega laiemas, kogu valda hõlmavas kontekstis.
Üldplaneeringu käigus täpsustatakse muuhulgas tihe- ja hajaasustuse piire, kehtestatakse maa- ja veealade üldised kasutustingimused, teostatakse territooriumi funktsionaalne tsoneerimine (sh määratletakse üldkasutatavad puhkealad), täpsustatakse maakasutuspiiranguid (sh ranna ja kalda ulatust). Kehtestatud üldplaneering koos keskkonnamõjude hindamisega on aluseks detailplaneeringutele ning maakorraldusele hajaasustuses.
Eritähelepanu pööratakse Valjala valla üldplaneeringus turismi ja puhkusevõimaluste arenguks soodsate tingimuste loomisele, infrastruktuuri korrastamisele ja arendamisele, elamumajanduse kaasajastamisele, ranna ja kalda kasutuse määratlemisele.
Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi planeeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine. Üldplaneeringust peab saama Valjala valla elanike, siinsete suvitajate, ettevõtete ja huvigruppide ühine, valla maa-alade edasist kasutamist sätestav kokkulepe. Seetõttu on äärmiselt oluline erinevate huvigruppide kaasamine üldplaneeringu protsessi.
Üldplaneeringu koostamise käigus kavandatakse erinevaid arutelusid ning piirkondlikke kokkusaamisi maaomanike ja potentsiaalsete arendajatega. Kuulutused kokkusaamiste kohta ilmuvad kohalikus maakonnalehes ja valla ajalehes.
Üldplaneeringust peab saama Valjala valla elanike, siinsete suvitajate, ettevõtete ja huvigruppide ühine, valla maa-alade edasist kasutamist sätestav kokkulepe. Seetõttu on äärmiselt oluline erinevate huvigruppide kaasamine üldplaneeringu protsessi.
Täpsemat informatsiooni üldplaneeringu protsessi kulgemise kohta on võimalik saada Valjala Vallavalitsusest (Maarika Saks, tel 49 522) ja üldplaneeringu koostamist konsulteerivalt planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmalt Hendrikson & Ko OÜ (Agne Peetersoo, tel 53 430, 050 72 813).
MEHIS TULK

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised