-1.4 C
Kuressaare
Teisipäev, 30. november 2021

Uuring: saarlane suhtub politseisse positiivselt

Kui tänavu jaanuaris vastas umbes 50% küsitletutest, et nad on politsei tegevusega rahul, siis novembris väitis ligi 52% küsitluses osalenud isikutest, et viimane kokkupuude politseiga jättis neile positiivse mulje.
Arvestades, et Eestis tervikuna on samal perioodil politsei maine langenud, on arvud rõõmustavad. Nii näiteks uuris ES Turu-uuringute AS tänavu oktoobris, mil määral usaldavad Eesti elanikud riigi institutsioone. Uuringus väljendas ligi 53% küsitletutest eitavat suhtumist politseisse. Tahapoole jäid vaid valitsus ja riigikogu.
Saare politsei küsitlusest ilmneb, et Saare maakonna elanike suhtumist politseisse kujundab peamiselt ajakirjandus: 72% teatas, et saavad õiguskorda puudutavatest probleemidest teada eelkõige ajalehe kaudu. Samas väljendas aga 57% seisukohta, et politsei tegevust võiks senisest rohkem avalikustada.
Kuigi enamik küsitletutest väitis, et nende hinnang politseile kujuneb otseses kokkupuutes politseitöötajatega, pannakse politseinikke siiski tähele ka nende puhkeajal.
Kõige enam mõjub küsitluse põhjal inimestele negatiivselt see, kui politseinik suunab nad oma probleemidega endast eemale.
Peaaegu pooled küsitletuist nõustusid väitega, et politsei peab reageerima eranditult kõikidele õiguserikkumistele. Samas pidasid saarlased suurimaks õiguskorra probleemiks alkoholi liigtarvitamist avalikes kohtades (siit tuleneb ka liikluspolitsei olulisim ülesanne – võitlus joobes juhtidega). Teiseks väga tõsiseks õigusprobleemiks, eriti Kuressaares, peeti tänavatel huligaanitsevaid ning lärmavaid noorukeid.
Võib vaid loota, et hiljuti Kuressaares avatud uus noortekeskus ja Smuuli elamurajooni uus rulaplats pakuvad noortele senisest suuremaid võimalusi vaba aja veetmiseks ja aitavad vähendada üha kasvavat alaealiste kuritegevust. Samas aga ilmnes küsitlusest, et linna kõige kardetavamad piirkonnad on kesklinn ja Smuuli elukvartal.
Lähitulevikus peab elanikkonna arvates politsei oma peatähelepanu pöörama eelkõige avaliku korra kaitsmisele. Tähtsuselt teiseks ülesandeks pidasid küsitluses osalejad tegelemist õiguserikkumisi ennetava tööga. Oluliste tegevussuundadena mainiti ära ka kuritegevuse, eelkõige salajaste varguste, uurimise ning liiklusjärelevalve tõhustamist.
Politsei küsitlus
– Oktoobri lõpus levitas Saare politsei maakonna elanike hulgas ligi 400 küsitlusankeeti, millest tagastati umbes 300.
– 65% küsitletutest olid üle 30 eluaasta vanad, mis tähendab, et nad on isikud, kel maailmapilt peaks olema juba selgelt välja kujunenud.
– 68% ankeedile vastanutest elab Kuressaares.
– Suur hulk küsitletutest ei tunne oma piirkonna konstaablit ega tea, kuidas temaga ühendust võtta.
– Küsitluse eesmärk oli selgitada välja elanikkonna suhtumine kohalikku politseisse ja kuidas on see viimase aasta jooksul muutunud.
– Lisaks oli soov selgitada välja, millised õiguskorra küsimused on elanike arvates maakonnas kõige pakilisemad
– Küsitlus võimaldab politseil järgmisel aastal oma tegevust paremini planeerida.
URMAS KIIL,
Saare politseipressiesindaja

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised