-9 C
Kuressaare
Pühapäev, 5. detsember 2021

Maade hindamistulemustesse tehtavad muudatused Saaremaal pärast avalikku v&

Ettepanekute läbivaatamisel ja info täiendaval analüüsimisel selgus rannikualade varasemate väärtuste paikapidavus, küll avastasime aga vajakajäämisi eelkõige tsoonipiiridega seonduvates küsimustes.
Peale maaomanike parandusettepanekute analüüsimist on hindamistulemustesse tehtud järgmised muudatused:
– Mereäärsest (kõige kallimast) tsoonist on välja jäetud turu seisukohalt vähematraktiivsed piirkonnad (näiteks üleujutatavad alad), mis on ühendatud sisemaa tsoonidega,
See puudutab suuremat osa maaomanike argumenteeritud pöördumisi. Paljudel puhkudel on tõepoolest tegemist sellega, et avalikustamisele esitatud hindamiste tulemustes ei olnud eelpool nimetatud asjaolu arvesse võetud. Piiride täpsustamine on toimunud tihedas koostöös omavalitsustega, sest just omavalitsuse tasandil on kõige parem ülevaade kohalikest oludest. Maksumaksja seisukohalt tähendab see seda, et tegemist on Saaremaa sisemaale omase väärtustasemega, mis väga vähe erineb 1996. aasta hindamise tulemustest.
– Mereäärse piirkonna sisemist diferentseeritust on suurendatud, kusjuures 1 ha suuruse standardkrundi varem põhiliselt 10 ja 12 kr/m2 väärtustasemele on lisandunud väärtustase 8 kr/m2,
Selgelt tuli maaomanike pöördumistest välja, et rannikuala erineb piirkonniti enam, kui see kajastub hindamise tulemustes. Kui turuväärtust käsitleda teatava vahemikuna, siis avalikustamisele esitatud tulemused olid selle vahemiku alaossa kuuluvad. Et enam arvesse võtta erinevate piirkondade erisust, siis on väärtuste skaalat laiendatud ning seda just skaala alumise osa täiendamise kaudu. Seega vähematraktiivne osa rannikust, mis siiski erineb sisemaast, on alla poole hinnatud.
– Standardkrundi (1 ha) suurust ületava pinna osas rakendatakse väärtust 2500 kr/ha, mis jääb küll allapoole turutaset, kuid on rakendust leidnud, kuna osa suuremaid maatükke ulatub küllaltki kaugele sisemaale.
Rahulolematust põhjustas suhteliselt kõrgelt hinnatud standardkrundi pindala ületav osa. Et hindamise tulemusi üleriigiliselt ühtlustada ja enam arvesse võtta asjaolu, et suurte maatükkide vähematraktiivsed osad ulatuvad kaugele sisemaale, rakendatakse väärtust 2500 kr/h.
REIN LEHTVEER, Maa-ameti Kinnisvarahindamise Büroo

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised