1.7 C
Kuressaare
Neljapäev, 20. jaanuar 2022

Sotsialismiajastu lõpp elamumajanduses ehk Miks müüa Kuressaare

Endistest kommunaalkorterite valdajatest on Kuressaares tänaseks päevaks enamusest saanud täieõiguslikud eraomanikud. Omanikul peab olema aga vabadus oma omandit hästi ja tulemuslikult kasutada.
Kuressaare Linnavolikogu viimasel istungil hääletati võrdlemisi üksmeelselt osaühingu Kuressaare Elamute Hooldus (edaspidi KEH) müügi poolt.
Volikogu rahanduskomisjoni ettepanekul kirjutati KEH – ga enne erastamist sõlmitavasse lepingusse punkt, mis ei võimalda ilma korteriomanike üldkoosoleku nõusolekuta tõsta ettevõtte halduskulusid kuni 2002 lõpuni.
KEH – i erastamisega ei tee meie linn ajalugu – majavalitsuste müükipanekust on järjest teada andnud ka teised linnad, viimati Pärnu. Eestis on käivitunud protsess, kus linnad on hakanud otsima linnale kuuluvatele ettevõtetele strateegilisi investoreid.
Üldlevinud seisukoha järgi peab turul valitsevas seisundis olevas vee – ettevõttes ja soojusettevõttes linna kontroll enamusosaluse või rendileandja näol säilima. Kuid strateegiliste investorite kaasamine võimaldab tuua ettevõtetesse investeeringuid ja parandada juhtimist.
KEH – i müüki panek tekitab kindlasti korteriomanikes küsimusi ja järgnevalt püüangi nendest mõningatele vastata.
Kunagisest Kuressaare majadevaldajast ehk kohalikust majavalitsusest on eelnenud aastate jooksul saanud linna ainuosalusega äriettevõte, kelle kunagised kinnisvarapinnad on peaaegu olematuks kokku sulanud nagu möödunudaastane lumi. Praegu on KEH – i omanduses Pika tänava administratiivhoone koos juurdekuuluva krundiga.
Millega siis KEH tegeleb?
Ettevõttest saadavat arvet silmitsedes näeme, et enamuse teenuseid KEH vaid vahendab. Olgu see siis soojuse või vee müük, tellitud prügiveod või remonditööd. Ent KEH – ile jääb veel haldamisteenus, so eraomanikele kuuluvate korterelamute haldamine.
Ajal, mil Linnavarade Amet reorganiseeriti OÜks Kuressaare Elamute Hooldus, oli uue äriühingu esmaseks ülesandeks veel erastamata korterite hooldamine. Praeguseks võime öelda, et omandireform Kuressaares hakkab lõppema ja käesolevaks hetkeks on korterid läinud eravaldusesse.
Ja veel üks oluline seik – alates järgmisest poolaastast muutub kinnisvaraturg avatumaks. Korterelamutel pole enam kohustust moodustada ühistuid uute haldajate valimiseks. Kehtiv korteriomandiseadus võimaldab ühistut loomata ilma suurema bürokraatiata valida endale ise valitseja, kelle mureks jääb maja haldamine. Seega võib iga uus tegija siseneda kinnisvarahalduse turule.
Korterelamutes, kes ei määratle valitsejat, jätkab haldamisteenuse osutamist KEH. 2003. aastal lõpeb nn üleminekuperiood, mil erastati kortereid ja omavalitsused pidid reguleerima muutuvates omandisuhete korterite hooldamise turgu. Turule saabub täielik avatus.
Usun, et nõustute minuga, kui väidan, et omaniku vara hooldamist ei pea tegema omavalitsus. Arvan, et omanik oleks huvitatud olukorrast, kus oleks võimalik valida mitme erakapitalile kuuluva hooldaja teenuste vahel. Leian, et hoides ettevõtet linna valduses, pidurdaksime kinnisvarahoolduse turu arengut.
Miks just nii ja mitte teisiti? Miks erastada KEH just nüüd, mil ettevõtte majandusnäitajad on tublid?
Siin on omad reaalsed põhjused. Vaatamata elanike sagedasele rahulolematusele ja kriitikale tarbib Kuressaares üle 75 protsendi korterelamuid siiski KEHi vahendatavaid teenuseid. (Näiteks Tallinnas oli vastav protsent enne erastamist 30%.)
On öeldud, et majavalitsuste erastamisel müüakse suures osas õhku, ehk kliendibaasi, kellele on võimalik edaspidi muidki teenuseid pakkuda. Siit ka loogika – turuosa vähenedes väheneb ka ettevõtte väärtus. Ja edaspidisel kinnisvarahoolduse turu avanemisel võivad ka Kuressaarde lisanduda uued teenuse pakkujad nagu juhtus Tallinnas.
Siit ka järeldus – Kuressaares KEHi turuosa võib pigem väheneda kui kasvada ning sellest tulenevalt võib karta ettevõtte väärtuse langust.
Elamuhooldusettevõte omamine ei ole omavalitsusele pandud kohustuste täitmiseks vajalik. Mittevajalik vara tuleb müüa siis, kui selle eest saab suuremat hinda.
Miks peaks erastama kiiresti?
Õpetliku näitena võib kommenteerida Tallinnas juba toimunud erastamisprotsesse. Aastase erastamise käigus halvenesid järsult elamuhooldus – ettevõtete majandusnäitajad. Kaheteistkümnest varem edukalt tegutsenud ettevõttest olid pooled ootamatult enne erastamist pankrotieelses seisundis. Vaatamata sellele erastati ettevõtted poolteist korda alghinda ületava hinnaga.
Teenuste nimekiri võib laieneda
Turu vabanedes võib kitsale hooldusteenuse turule siseneda igaüks. Võitjaks jäävad ettevõtted, kes pakuvad laiemat teenustepaketti. Tallinnas käesoleva aasta alguses edukalt läbiviidud erastamisprotsessil osalesid ehitusfirmad, turvafirmad, kinnisvaraarendusfirmad. Kaudselt olid pakkumiste taga ka kommunikatsioonifirmad. Kõikide mainitud teenuste osutajatele oleks kasulik omada juurdepääsu korterelamute võrgustikule.
Pakkujate sõnutsi hakkab tulevikus lihthoolduse osakaal teenuste üldpaketis vähenema. Kasvab uute teenuste osa – ühtsete sidevõrkude loomine, turva – ja kinnisvaraarendusteenused. Usun, et hoogustub ka majakarpide renoveerimine ja küttesüsteemide uuendamine.
Ülevabariigilisse ketti kuuluv teenustepakkuja suudab mainitud teenuseid osutada märgatavalt efektiivsemalt, kui omavalitsusele kuuluv ettevõte.
URMAS TREIEL,
Reformierakond

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised