-2 C
Kuressaare
Pühapäev, 28. november 2021

Linnavolikogu info

Kohal oli 17 volikogu liiget, puudumisest olid eelnevalt teatanud Peeter Jalakas, Kaarel Niine, Mati Põld ja Arvo Soonik.
Volikogu alustas istungit Arvo Sooniku kirjalikult esitatud arupärimise läbivaatamisega, kus volinik küsis linnapealt selgitust linnavalitsuse liikmetele makstava tasu kohta. Linnapea selgitas lühidalt asjade seisu ning lubas maikuus volikogule esitada asjakohase linnavalitsuse liikmete palkade korrigeerimise otsuse projekti.
Kinnitati 2000.a. linnaeelarve täitmise aruanne
Volikogu kuulas ära linnavalitsuse ettekande ja volikogu revisjonikomisjoni ning rahanduskomisjoni positiivsed arvamused eelmise aasta linnaeelarve täitmisest. Esmakordselt kaasnes arvulise aruande materjaliga linna audiitori hinnang eelarve täitmisele ja linna tegevuskirjeldus. Nenditi, et sisuliselt toimub linna tegevus arengukava järgselt ja eelarve täitmise aruanne on selle tegevuse kontroll.
Raamatukogu – infokeskuse ehitamise finantseerimine
Volikogu kiitis heaks Tallinna tn 6 planeeritava raamatukogu – infokeskuse rajamiseks kulutuste tegemise mahus kuni 34 100 000 krooni (hoone ja sellega funktsionaalselt seotud infrastruktuuride parendamiseks). Hoone loodetakse käiku anda juba järgmisel aastal, kuid loodetav 18 milj riigieelarvelist raha ja summad linnaeelarvest jagunevad kolmele ja enamale aastale. Seetõttu nõustus volikogu, et ülaltoodud summa ulatuses teeb kulutused AS Arco Vara Saare Büroo, ning need kulutused hüvitatakse tulevikus linna poolt riigi – ja linnaeelarveliste vahenditega.
Linnavolikogu nõustus võtma linnale kohustuse rahastada 2002.a. eelarvest 1 milj eest Kuressaare Põhikooli remonti (soojasõlm ja – varustus, koridorid, arvutiklass). Tööd teostab ehitusfirma käesoleval aastal.
Müüakse OÜ Kuressaare Elamute Hooldus
Volikogu võttis konstruktiivse sisulise arutelu järel vastu otsuse OÜ Kuressaare Elamute Hooldus osa võõrandamiseks.
Enampakkumise alghinnaks määrati 5 milj krooni, mille kasutamise otsustab volikogu peale müügi toimumist. Linna kui omavalitsuse ülesannete hulka ei kuulu eraomandis olevate korterelamute haldamine (linnale on jäänud 7 korterit). Rahanduskomisjon toetas linnavalitsuse ettepanekut kirjutada ostu – müügilepingusse sisse punkt, et (haldamis)teenuse hinnatõus ei ületaks tarbijahinnaindeksi tõusu perioodil kuni 2002. a. lõpuni. Peale seda tähtaega muudetakse jõustuva eluruumide erastamise seaduse muudatusega turg avatuks.
Muudeti linnamaale hoonestusõiguse seadmise korda
Olulise muudatusena seoti hoonestusõiguse aastatasu määr kinnistu turuväärtusega, varem tulenes see maa maksustamishinnast. Analoogiliselt linnavara müügiga teeb muudatuse kohaselt põhimõttelise otsuse maa hoonestusõigusega koormamiseks nüüd linnavolikogu, kes kinnitab ka lõppotsuse.
Menetleti linna koolide põhimäärusi
Volikogu tegi muudatusi Kuressaare Õhtukeskkooli põhimäärusesse. Õhtukeskkool saab vastu võtta ainult neid õpilasi, kelle suhtes ei kehti enam koolikohustus. Erandeid siin ei tehta.
Kuressaare Vanalinna Kooli põhimäärus kiideti heaks uues redaktsioonis, mis kooli ellu muudatusi ei too. Küll aga aitab põhimäärus kujundada koolil nö oma nägu.
Kiri Eesti Ringhäälingu Nõukogule
Volikogu otsustas toetada algatust taastada ER Saaremaa korrespondendipunkt. See võimaldaks ära kasutada olemasolevat arvestatavat regionaalsaadete tootmise kogemust, samuti oleks regionaalprobleemide – ja uudiste käsitlemine avalik-õiguslikus ringhäälingus kooskõlas avalike huvidega.
Kehtestati detailplaneeringud:
Sinilille 7, Pikk 42, Talve 53, Tenika 10, Aia 29, Õie tn 2a, Uus – Roomassaare 50, Tallinna 52, 55, 57, Ristiku 28, Juhan Smuuli 35 ja 37, Hariduse 13 ning Kohtu 16 detailplaneeringu muudatus.
Linna teenetemärk Boris Kivile
Volikogu kiitis heaks linnavalitsuse ettepaneku omistada linna teenetemärk hr Boris Kivile arvestades tema teeneid linna hariduselu edendamisel ja Kuressaare linna ajalooliste kohanimede uurimisel ning taaskasutusele võtmisel. Teenetemärk antakse välja seoses 8.mail tähistatava linna sünnipäevaga.
IRENE VALGE

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised