-7 C
Kuressaare
Laupäev, 4. detsember 2021

Milleks meile nii palju kõrgepalgalisi ametnikke?

Peale esimehe oli ette nähtud ametipalk aseesimehele ja sekretärile ning poole kohaga töötasid raamatupidaja ja koristaja. Ega nende palgadki olnud tavainimese omast palju kõrgemad ja saadikud käisid kord kuus istungitel selle eest kopikatki saamata.
Tänase Kuressaare linnavalitsuse koosseisus on ca 40 inimest, so kaheksa korda rohkem ja see paisub nagu vähk inimorganismis, ajades oma juuri üha laiemale.
Rahvas aina vaesub, kuna maksumaksja raha ei jagu ei riigivalitsejatel ega linnaisadel kunagi millekski muuks kui vaid oma palkade tõusuks. Nii suurenevad 1. aprillist ka Kuressaare linnavalitsuses omavalitsustöötajate – ametnike palgad linnavolikogu määruse alusel.
Tsiteerin volikogule esitatud palgakorralduse aluste muutmise projekti:
“Põhipalka korrigeeritakse palgaastmestiku (4 – 28) palgamäärade muutmisega vastavalt tarbijaindeksi muutumisele või kui teenistuja viiakse üle teisele palgaastmele või palgagrupile. Ettepaneku kõrgemale palgaastmele üleviimiseks teeb teenistuja vahetu juht.”
Ja veel:
“Lisas toodud palgamäärasid korrigeeritakse üks kord aastas eelmise aasta keskmise tarbijaindeksi muutuse võrra tõusu suunas ametlike statistiliste andmete avaldamise kuul.”
Küsin, miks sellist “korrigeerimist” ei nähta ette tavalist alampalka saavale inimesele? Temal ju tõepoolest napib raha igapäevase toidu ostmiseks perele, riiete või toasoojaga kindlustamiseks lastele seoses üha kasvavate maksude (mida sageli kehtestavad linnavalitsus ja volikogu), samuti tarbekaupade ja teenuste kallinemisega. Palkade korrigeerimine tarbijahinnaindeksi muutuse võrra jäi küll määrusest välja, kuid üksnes sellepärast, et rahandus – ja majanduskomisjon leidis olevat mõttekama rakendada “teisi võimalusi”, nagu väärtuspalga, tulemuspalga jms maksmine.
Lausa arusaamatu on, milleks on väikeses Kuressaares maksumaksjatele, pensionäridele ja lastele pandud koormiseks ülal pidada nii suurt hulka (ja mitte väikese palgaga!) abiteenistujaid, noorem – ja vanemspetsialiste, vanemametnikke ja nõunikke, osakondade juhatajaid ja asetäitjaid, juriste ja muu nimega ” – iste – ametnikke”? Ning võimaldada neile veel palgatõusu koguni kahe palgaastme võrra, kuigi ametniku töö tulemuslikkuse arvestamiseks ja ergutamiseks olid olemas kõik võimalused ka seni kehtivate palgakorralduse aluste järgi.
Ka oli võimalus maksta väärtuspalka põhipalka muutmata. Oli ette nähtud ka tulemuspalk ja juhifond. Tulemuspalka sai maksta ühekordse lisatasuna isikutele, kellest oleneb töö tulem ja selliste jõupingutuste eest, mis ületavad ametikohale ette nähtud ülesandeid.
Linnaametnikule olid vana palgakorralduse järgi ette nähtud veel toetused, so puhkuse – ja jõulutoetus koguni kuni 2 kuu põhipalga ulatuses (ka need kehtivad edasi!). Lisaks palgale võis – saab maksta lisatasu teenistusaastate eest antud omavalitsusüksuses 5 – 15 % ning ametniku lahkudes on tema võimalik koondamishüvitis kuni 12 kuu põhipalk!
Milleks oli vaja alates 1. aprillist muuta palgaastmestikku näiteks nõunikele, kes said kuni 10 765 kr juurde 2 võimalikku astet (vahetu juhi ettepanekul!) – 11 835 kr kuni 13 017 kroonile?
Või osakondade juhatajatel seniselt 11 835 kroonilt 2 astme võrra kõrgemale, 13 017 kuni 14 325 kroonini?
Või abilinnapeale senise kuni 13 017 asemel 2 astet ülespoole, 14 325 kuni 15 755 krooni ning linnapeale seniselt kuni 14 325 kroonilt 2 astet kõrgemale, 15 755 kuni 17 330 kroonini?
Mõelgem veidi, pensionärid ja tänased maksumaksjad! Kuhu kaob meie raha? Pole mingi ime, et Reformierakonnale pensioni, lastetoetuste, töötu abiraha ja alampalga tõus üle jõu käib.
MM

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised