-3 C
Kuressaare
Pühapäev, 28. november 2021

Kuressaare linnavolikogu info

Kinnitati linna jäätmekava
Volikogu kiitis II lugemisel heaks Kuressaare linna jäätmekava aastateks 2001 kuni 2005. Tegemist on ühe osaga linna arengukavast, milles antakse prügimajanduse senise olukorra kirjeldus, kirjutatakse lahti jäätmehoolduse eesmärgid ja tuuakse ära tegevuskava eesmärkide realiseerimiseks.
Muudeti linnaametnike palgakorralduse aluseid
Linnavolikogu kantselei ja linnavalitsuse ametnike palgakorralduse aluste tingimused on nüüd ametnikele vähem soodsad. Volikogu otsustas välja jätta sätte, mille kohaselt palkasid korrigeeritakse vastavalt vabariigi keskmise palga või tarbijahinnaindeksi suurenemisele. Rahandus – ja majanduskomisjoni ettepanekul on mõttekam rakendada palgasüsteemi teisi võimalusi, sh väärtuspalga, tulemuspalga jms maksmine.
Kinnitati linna üldhariduskoolide teeninduspiirkond
Volikogu kinnitas Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Kuressaare Gümnaasiumi, Kuressaare Põhikooli, Kuressaare Vanalinna Kooli, Ida – Niidu Lasteaed – Algkooli ja Kuressaare Õhtukeskkooli teeninduspiirkonnaks Kuressaare linna haldusterritooriumi. Selline kord on end praktikas tõestanud 1998. aastast, mil linnavalitsus vastava korralduse vastu võttis. Täna näeb seadus ette otsuse vastuvõtmise volikogu poolt. Volikogu leidis, et meie linn on piisavalt väike, et lapsed jõuaksid ka kodust pisut kaugemal asuvas koolis käia.
Määrus koolituskulude kohta
Võeti vastu määrus, millega kehtestati lapsevanema poolt kaetava koolieelse lasteasutuse õppekulu suurus. Mõte oli selgemalt sätestada, et 10% puhul minimaalpalgast, mida vanem lapse alushariduse omandamise eest tasub, on tegemist koolituskuluga tulumaksuseaduse mõttes. Lapsevanema rahalistes väljaminekutes see määrus muudatusi ei too.
Linnavara küsimused
Linnavolikogu tunnistas nurjunuks AS – i Eesti Veevärk aktsiate enampakkumise ja andis loa valitsusele need müüa otsustuskorras.
Volikogu kooskõlastas II lugemisel Kuressaare Sadama akvatooriumi, millest jäeti välja faarvaatri osa. Selline akvatooriumi oluline vähendamine annab linnale kokkuhoidu seoses regulaarsete mõõdistamiste ja hoolduskulude olulise vähenemisega. Sadama akvatooriumi piirid määrab vabariigi valitsus teede- ja sideministri ettepanekul.
Kehtestati detailplaneeringud
Linnavolikogu otsustas kehtestada detailplaneeringud Luha tn 8, Kungla tn 19, Pikk tn 64, Pärna tn 19, Komandandi 10b, Roomassaare tee 8, Kastani tn 19, Kihelkonna mnt 8a, Kohtu tn 7, Kalevi tn 1a.
Samuti kehtestati Kuressaare linna puhkeala detailplaneeringu muudatus Raiekivi tee 2 osas, Ida – Niidu detailplaneeringu muudatus Mooni tn 2 osas, Marientali väikeelamute ala detailplaneeringu muudatus Tulika tn 5 osas ja Kuressaare linnakeskuse detailplaneeringu muudatus.
Linna üldplaneeringu parandusettepanekute läbivaatamine
Linna üldplaneeringu korduv avalikustamine on lõppenud. Parandusettepanekud esitasid Raudtee ja Roopa tänava elanikud ja Kuressaare Looduse Ümarlaud. Ettekandja Lilian Hansari selgituse kohaselt ei nõustutud kõigi esitatud muudatusettepanekutega. Linnavolikogu võttis linnavalitsuse poolt aktsepteeritud ning volikogu ehitus – ja keskkonnakomisjoni poolt läbi vaadatud parandusettepanekud vastu projekti korrigeerimiseks.
Taotlustest linna teenetemärgi andmiseks
Linnavolikogu otsustas jätkata ilusat traditsiooni anda Kuressaare linna sünnipäeva, 8. mai puhul mõnele teenekale linnakodanikule linna teenetemärk. Taotluste esitamise aeg on 9. – 19. aprillini volikogu kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga TEENETEMÄRK.
IRENE VALGE,
linnavolikogu kantselei juhataja

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised