-3.4 C
Kuressaare
Neljapäev, 9. detsember 2021

Kuressaare linnavalitsuse info

Tõusevad haridus – ja kultuurijuhtide palgad
Kuressaare linnavalitsus kinnitas linna haridus – ja kultuuriasutuste juhtide uued palgaastmed, mis toob kaasa 10% keskmise palgatõusu. Linnavalitsuse määruse kohaselt tõuseb töötasu Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Kuressaare Gümnaasiumi, Vanalinna Kooli, Kuressaare Põhikooli, Õhtukeskkooli, Muusikakooli, Kunstikooli ja Noorte Huvikeskuse direktoril, samuti kuue munitsipaallasteaia juhatajal.
Haridusasutuste juhtide uusi palgamäärasid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2001. a.
Sarnase muutuse teeb läbi ka linna omanduses olevate kultuuriasutuste – Kuressaare Kultuurikeskuse, Saaremaa Keskraamatukogu ja Raegalerii ning Päevakeskuse juhataja töötasu. Nende 10% palgatõus hakkab kehtima alates 1. aprillist.
Linnapea Jaanus Tamkivi märkis, et linna haridusjuhtide palgatõusu tingis suuresti riigipoolne pedagoogide töötasude suurendamine.
“Leiame, et linna haridus – ja kultuuriasutuste juhtide töötasud ei tohi palkade kasvule jalgu jääda,” selgitas ta.
Viimati korrigeeris linnavalitsus haridusjuhtide töötasusid möödunud kevadel.
Konteineridplastiku kogumiseks
Kuressaare Linnavalitsuse 13. märtsi istungil otsustati linna eelarvest eraldada raha kolme plastikjäätmete konteineri soetamiseks.
Aprillis linna käidavamatesse kohtadesse paigaldatavad plastiku kogumise konteinerid lähevad linnale kokku maksma 10 000 krooni. Nende paigaldamisega saab Kuressaares võimalikuks lisaks klaastaarale ka plastikpudeleid, kilekotte ja muud plastmaterjalist prügi spetsiaalsetesse hoidlatesse ära viskama hakata. Sorteeritud plastjäätmed veetakse ümbertöötamiseks edasi Tallinna.
Majutuskohti atesteerivad Karmen Paju ja Ülle Vinni
Lähtudes turismiseadusest ja majandusministeeriumi 2001. aasta 20. veebruari määrusest otsustas linnavalitsus määrata Kuressaare majutuspaikade atesteerijad. Nendeks on senini atesteerimisega tegelenud Kuressaare Turismiinfo juhataja Karmen Paju ja turismispetsialist Ülle Vinni, kelle ülesandeks jääb kontrollida majutuspaikade vastavust ööbimispaikade üldnõudeile ning majutuskohtade sertifitseerimine.
Tegutsemis-ja kauplemisload
Linnavalitsus kinnitas tegutsemisload majutusteenuste osutamiseks AS – i Kuressaare Sanatoorium hotellile Meri ja OÜ Point Invest hotellile Lossi, mõlema luba kehtib 12. märtsini 2004. a. Samuti väljastab linnavalitsuse arenguosakond tegutsemisloa reiside müügiks OÜ A – Travel Kauba t. 2 reisibüroole.
Kinnitati kauplemisluba OÜ – le M. Saar & M. Päeske tööstuskaupade müügiks Raekoja t.4,
FIE M. Tasale sporditarvete jaemüügiks Tallinna t. 14,
FIE G. Pruulile lillede ja lilletarvikute müügiks Edu kaupluses Tallinna t. 1,
FIE L. Pruulile kasutatud tööstuskaupade müügiks Turu t. 4.
Sünnitoetused
Sarnaselt eelmistele aastatele toetab Kuressaare linn ka tänavu noori peresid lapse sünni puhul 2000 krooniga. Eelmisel istungil kinnitati toetused 23 väikese kuressaarlase sünnitoetuseks kogusummas 46 000 krooni. Sünnitunnistused ja linna toetus antakse pidulikult üle 23. märtsil raekojas.
Sotsiaaltoetused
Istung kinnitas hooldajad 29 puudega kuressaarlasele, kellest 25 kannatavad raske ja 4 sügava puude all.
Toetudes lapsevanema sooviavaldusele andis linnavalitsus nõusoleku alaealise tütarlapse perekonnanime muutmiseks ja pikendas ühte lepingut alaealise perekonnas hooldamiseks.
Algatatakse detailplaneeringuid
Linna juhid andsid nõusoleku detailplaneeringute algatamiseks ja koostamiseks Pikk t. 27, 29, 31 ja Kohtu t. 13, 15, 17, 19, 21,
Komandandi t. 3. 3a, 5, 7,
Komandandi t. 14,
Lossi t. 25 ja Allee t. 1a ning
Turu t. 2, 4, 8 vahelise ala hoonestustingimuste ja kinnistu piiride määramiseks.
Ühtlasi kinnitati projekteerimistingimused Ranna t. 36 mitteeluruumide ümberehitamiseks eluruumideks.
Linnainsener kureerib trasside ehitust
Arvestades Kuressaare linnavalitsuse poolt kehtestatud hangete pakkumise ja hindamise korda, otsustas linnavalitsus määrata linnainsener Indrek Himmisti vastutajaks Abaja – Töö – Suur – Sadama tänava kanalisatsiooni – ja sademevete trasside hanke ja ehituse korraldamise eest. Hange viiakse läbi avalikul enampakkumisel, ehituseks vajalikud summad saadakse Riiklike Investeeringute Programmist.
Maakorralduslikud küsimused
Linnavalitsus andis nõusoleku järgmiste kruntide ostueesõigusega erastamiseks: Roopa t. 9 (1005 m2), Roopa t. 11 (610 m2), Suur – Sadama t. 32 (766 m2) väikeelamumaana. Plaanimaterjali alusel lähevad ostueesõigusega erastamisele Ida t. 38a (972 m2), Kase t. 4 (1277 m2), Ülase t. 5 (1041 m2), kõigi sihtotstarbeks “väikeelamumaa”.
Uued katastriüksused moodustatakse Kullerkupu t. 7 (942 m2), Kullerkupu t. 14 (920 m2), Kullerkupu t. 18 (1003 m2), Sinilille t. 2 (873 m2), Sinilille t. 4 (873 m2), Ülase t. 6 (826 m2) sihtotstarbega “väikeelamumaa” ning ärimaana Aia t. 51 (1595 m2). Nimetatud maaüksused pannakse piiratud enampakkumisele.
Seoses krundipiiride täpsustamisega suurendati 5 ruutmeetri võrra K. Ojassoo t. 4 krunti.
Kiideti heaks korteriomandi seadmine koos teenindusmaa määramisega Lootsi t. 2 (909 m2) ja Suur – Sadama t. 57 (1173 m2) maavaldustele.
Linnavalitsus andis nõusoleku endise kaubabaasi Veski tänava kinnistu jagamiseks viieks eraldi krundiks aadressidega Veski t. 9, Veski t. 11, Veski t. 11a, Suur – Sadama t. 18a ja Suur – Sadama t. 18b.
REET TRUUVÄÄRT,
linnavalitsuse pressiesindaja

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised