-3 C
Kuressaare
Pühapäev, 28. november 2021

Riik maksab põllumeestele loodussäästliku tootmise eest

Eesti valitsus kiitis eile heaks määruse “2001. aastal põllumajandusliku keskkonnatoetuse andmise tingimused ja kord”, millega antakse roheline tee uudsele keskkonnatoetuste projektile, mille pilootaladeks on kolm Eesti valda: Kihelkonna ning Lümanda Saaremaal ja Palamuse Jõgevamaal.
Määruse seletuskirja kohaselt on toetuste eesmärk loodussõbraliku tootmise soodustamine, loodus – ja kultuuriväärtuste ning maastikuelementide säilitamine ja uute elementide rajamine. Samuti peaksid toetused aitama parandada tootjate keskkonnateadlikkust.
Pilootalade valimisel lähtuti sellest, et piirkonnad peavad olema erinevad eelkõige looduslike tingimuste ja tootmisviiside poolest. Tulevikus peaksid keskkonnatoetused laienema kõikidele Eesti põllumeestele.
Saaremaa valdade põllumajandustootjad võivad sel aastal toetust taotleda keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajanduse, eesti tõugu hobuse kasvatamise, kiviaia taastamise ja hooldamise ning võsastunud põllumaa hooldamise eest. Palamuse põllumeestel on lisaks võimalus riigilt raha küsida tiigi või märgala rajamise ning mitmeliigilise põõsasriba rajamiseks.
Enne raha saamist peavad põllumehed täitma hulga tingimusi. Näiteks on eeltingimuseks üldiste keskkonnanõuete järgimine, samuti ei tohi toetust taotlevatel tootjatel olla riigimaksuvõlgu või on võlad ajatatud, põllumajandusmaad peab taotlejal olema vähemalt kaks hektarit jne.
Samuti on programmi haaratud põllumeeste ja riigi vahel sõlmitavas lepingus ülitäpselt piiritletud tootjate kohustused alates nõudest seada sisse külvikord, pidada põlluraamatut ja analüüsida oma maade mulda kuni selleni, kui palju peab kasutama väetisi, millal peab rohumaid niitma ning kui palju kasvatama loomi.
Määruse koostamisel osalenud põllumajandusministeeriumi keskkonnabüroo juhataja kohusetäitja Eike Lepmets ütles Meie Maale, et sel aastal on toetusteks ette nähtud 2,5 miljonit krooni, mis tuleb põllumajandusministeeriumi eelarvest.
Ühele tootjale võib määrata toetusi kuni 200 000 krooni. Näiteks kuni 100 – ruutmeetrise tiigi rajaja võib saada kompensatsiooni 15 000 krooni ulatuses, poole suurema tiigi eest aga 19 000 krooni.
Ühe meetri kiviaia taastamise eest on ette nähtud toetust 100 krooni ning hilisema hooldamise eest 20 krooni meetri eest. Toetust antakse kuni 200 meetri kiviaia taastamise eest ja kuni 500 meetri pikkuse aia hooldamise eest. Kiviaia kõrgus peab olema vähemalt 60 cm.
Eesti tõugu hobuse kasvatamise eest toetust saav tootja peab kasvatama vähemalt kuue kuu vanust hobust. Ühe looma eest makstakse toetust 1500 krooni.

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised