-1 C
Kuressaare
Esmaspäev, 29. november 2021

Kuressaare linnavalitsus kehtestas munitsipaal -lasteaedadesse vastuvõtmi

Linnavalitsuse haridusnõuniku Õilme Salumäe sõnul sätestab uus kord lasteaiakoha kasutamise üldised põhimõtted.
“Igal aastal on lasteaiakohtade valimisega olnud mõningat ärevust ja vaidlusi. Kõigile kohustuslikud vastuvõtu reeglid muudavad loodetavasti asja selgemaks,” märkis Salumäe.
Tung linna lasteaedadesse on Salumäe väitel suur ja seetõttu eelistab määrus eelkõige linna lapsevanemaid, kes saavad valida kõigi viie linnas tegutseva munitsipaallasteaia ja ühe lasteaed – algkooli lasteaiarühmade vahel. Valikuvõimalusi avardavad ka kaks eraõiguslikul alusel tegutsevat lasteaeda.
Linnale kuuluvates lasteaedades on plaanis avada 1. septembrist 38 rühma. Uusi lapsi on võimalik vastu võtta siiski mitte kõigisse 38 rühma, vaid ainult vabadele kohtadele. Meie lasteaedades on sel õppeaastal 233 koolieelikut, kelle kooliminekul vabaks jäävate kohtade arvel saab loodetavasti ka kõigi lasteaiakohta soovivate vanemate avaldused rahuldada.
Eelis oma linna lastel
Värske määruse põhjal võetakse Kuressaare lasteaedadesse lapsi, kes on kantud Kuressaare linna elanike registrisse ning juhul, kui lasteaias jääb kohti üle, võib vastu võtta ka valdades elavaid lapsi.
Kõik lapsed võetakse lasteaeda avalduse alusel ja juhatajal lasub kohustus registreerida avaldused saabumise järjekorras. Õilme Salumäe lisas selgituseks, et vastavalt kehtima hakanud korrale on lapsevanemal õigus esitada avaldus lasteaiale just temale sobival ajal. See tähendab, et soovi korral võib lasteaia järjekorda panna lapse ka paar aastat enne, kui tegelikult lasteaeda tulla soovitakse.
Uute rühmade koosseis selgub mais
Uue määruse järgi käib järgmiseks õppeaastaks uute lasteaiarühmade komplekteerimine 30. aprillini. Linna haridusnõunik soovitab lapsevanematel, kes tahavad oma järglase sügisest lasteaeda panna, avaldus nüüd kohe lasteaeda viia:
“Aprilli lõpuks viige avaldus oma ja lapse andmetega lasteaia juhataja kätte ja 10. maiks selguvad uued rühmad.” Salumäe lisas, et selleks ajaks annab lasteaia juhataja vanematele teada, kas nende laps on saanud soovitud lasteaeda või mitte. Kui soovitud lasteaeda kohta pole, jäetakse tema laps kohataotlejate järjekorda ja koha vabanemisel antakse sellest avalduse esitanud lapsevanemale teada.
Juhul kui kõigi 30. aprilliks laekunud avalduste rahuldamise järel on lasteaias veel vabu kohti, võib lasteaeda vastu võtta ka valdades elavaid lapsi. Sellisel juhul tuleb lapsevanemal muretseda vallast garantiikiri, mis tõendab, et vald on lapsevanema soovist teadlik ning nõus tasuma oma eelarvest linnale lasteaiakoha maksumuse. Garantiikirja puudumisel tuleb lapsevanemal endal tasuda kohamaks vastavalt Kuressaare linna esitatud arvele.
Eraldi rühmad kõne – ja nägemispuudega lastele
Endiselt säilivad meie lasteaedades rühmad erivajadustega lastele. Kuressaare 2. lasteaias tegutsevad rühmad kõneravi vajavatele lastele ja Kuressaare 1. lasteaias nägemisprobleemidega lastele.
Kui last tahetakse panna erirühma, tuleb lapsevanemal esmalt pöörduda vastava avaldusega Saare maavalitsuse haridus – ja kultuuriosakonna nõustamiskomisjoni poole, kes määrab, millisesse rühma erivajadustega laps panna.
Näpunäiteid lapsevanemale:
Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda esitatakse avaldus lasteaia juhataja nimele.
Avalduses peavad olema järgmised andmed:
– lapse ees – ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood
– mõlema vanema ees – ja perekonnanimi, isikukood, töökoht, amet, telefon
– lapse kodune aadress ja telefon elanike registri järgi
– laste arv perekonnas
– soovitud aeg lapse lasteaeda vastuvõtmiseks.
Kui lasteaiakoht on 10. maiks selgunud, tuleb lasteaeda viia arstitõend lapse tervisliku seisundi kohta. Tõendeid väljastavad perearstid.
REET TRUUVÄÄRT,
linnavalitsuse pressiesindaja

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised