-3.4 C
Kuressaare
Neljapäev, 9. detsember 2021

Eesti väikesadamate liidu infopäev

Käesolevaks ajaks on EVSL – l liikmeid kõigis Eesti mereäärsetes maakondades. Samuti on liiduga liitunud omavalitsusi, kes omavad siseveekogudel sadamaid.
Oma liikmete huvides on EVSL alustanud mitmete projektidega, millest võiks ära märkida:
Väikesadamate ehitamise, arendamise ja majandamise infobaas
Nimetatud ligi kolmesajaleheküljeline infobaas sisaldab kõikvõimalikku informatsiooni sadamate, nende seadlusandluse, ehitamise ja majandamise kohta. Infobaasi abil saavad sadamate taastajad ja valdajad vältida või vähendada sadamate ehitamise ja majandamisega kaasnevaid majandus – ja keskkonnariske. Infobaasi materjalid on paljundatud ja tehtud tasuta kättesaadavaks kõigile EVSL liikmetele. Infobaasid asuvad enamasti EVSL maakondlikes infopunktides.
Väikesadamate konstruktsioonilised eskiislahendused
Ehitus – projekteerimisbüroo Monoliit on koostanud nelja erineva konstruktsioonilise lahendusega väikesadama projektdokumentatsioonid. Eesti Veeteede Ameti ja Eesti Keskkonnaministeeriumi merendusega seotud spetsialistid on nimetatud projektid vastuvõetavaks hinnanud. Tänu sellele saavad väikesadamate taastajad vähendada või loobuda kallitest projekteerimiskuludest, kuna vastavad ametkonnad on andnud nõusoleku siduda nimetatud tehnilisi lahendusi kohalike asukohtadega muid ehitusjooniseid nõudmata.
Projektdokumentatsioonide seas on lahendusi, kus sadamaid saab ehitada küllaltki väikeste ehitus – ja materjalikuludega.
Konsultatsioonitegevus
Võimaluse piires on EVSL andnud tasuta konsultatsioone väikesadamate omanikele konkreetsete sadamate osas. Konsultatsioonide andmisel on kasutatud vastavate spetsialistide, näieks meregeoloogide, keskkonnaspetsialistide, ehitusinseneride jne. abi.
EVSL infolehed
Oma esimesest tegutsemisaastast, 1999 aastast alates on EVSL välja andnud igal aastal infolehte. Infolehte on paigutatud laiemale liikmeskonnale artiklid, väikesadamaid teenindavate ettevõtete tutvustused ja infopäevadel esilekerkinud küsimuste vastused.Infolehte on levitatud EVSL liikmetele ja mereäärsetele omavalitsustele tasuta.
Maakondlikud infopäevad “Rannakülad ja väikesadamad”
Infopäevade eesmärk on luua rannaelanikele otsene võimalus kohtumiseks merenduse, keskkonnakaitse ja sadamatega tegelevate ametnike, ametkondade ja spetsialistidega ning saada neilt kohe konkreetseid vastuseid küsimustele, mis puudutavad sadamaid.Samuti annavad infopäevad sadamatega tegelevatele ning uusi merendust ja sadamaid puudutavaid seadusi väljatöötavatele ametnikele võimaluse saada tagasisidet seaduste reaalse kasutamise ja võimalike parandusettepanekute kohta.Käesoleval aastal on EVSL planeerinud korraldada infopäevi seitsmes erinevas maakonnas.
Olete oodatud EVSL Saare maakonna infopäevale, mis toimub 22. veebruaril Kuressaare Kultuurikeskuses. Algus kell 11.
Infopäeval esinevad merenduse ja sadamatega tegelevad spetsialistid nii maakonnast kui ka erinevatest ministeeriumidest.
Infopäeva külastamine on tasuta.
JAAK REINMETS,
EVSL juhatuse esimees

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised