-1 C
Kuressaare
Esmaspäev, 29. november 2021

Kuressaare linnavolikogu info

Kuressaare Linnavolikogu uue aasta esimesel istungil, mis toimus 25. jaanuaril, osales 16 volikogu liiget. Puudujatest – Hans Teiv, Helma Heinmets, Kaarel Niine, Meelis Põlda, Juhan Nemvalts- teatas eelnevalt oma äraolekust pr Heinmets.
Linna üldplaneeringu vastuvõtmist ja avalikku väljapanekut korratakse
Kui volikogu möödunud aasta juunis esmakordselt üldplaneeringu projekti vastu võttis (mitte kehtestas), siis oli lõplikult lahendamata vaidlus kavandatavas liiklusskeemis peamiselt seoses Uue tänavaga. Tänaseks on liikluse osa üldplaneeringus muudetud ja Uuel tänaval ei ole enam jaotustänava funktsiooni. Niisugust muudatust võib käsitleda ka põhilahenduste muutmisena. Seetõttu tuleb planeerimis – ja ehitusseaduse järgi korrata üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toiminguid. Sellekohane otsus võeti vastu.
Volikogu otsustas kehtestada Väljaku tn 6 ja Veski tn 9 (endine kaubabaas) detailplaneeringud.
2001. a. linnaeelarve II lugemine näitas head koostööd
Teatavasti on eelarve II lugemine see ajahetk, mil lõpetatakse eelarve muudatusettepanekute menetlemine. Linnavalitsus oli esitanud muudatusettepanekuid kogumahus ligi 21 milj. Enamikul volikogu komisjonidest ametlikke muudatusi polnud, sest eelarve koostamise ja arutelu etapis tehtud koostöö tagas soovitud tulemuse eelarvenumbrites. Hariduskomisjoni konkreetsed ettepanekud leidsid projekti koostaja põhimõttelise toetuse ja linnavolikogu, kinnitanud muudatused, lõpetas linnaeelarve II lugemise.
Linnatänavate nimekirja lisandub Mierzejewski tänav
Läinud aasta novembrist oli volikogu menetluses lossipargiga külgneval erakinnistul asuvale tänavale nime andmine.
Mäletatavasti jättis volikogu kõrvale varem pakutud “Tervise” nime ja võttes arvesse eraomaniku poolt esitatud taotlusi, esitas linnakodanikele arutamiseks “Mierzejewski ” nime.
Vahepealsel perioodil uusi ettepanekuid ega arvamusi ei laekunud ja volikogu võttis vastu otsuse uuele tänavale nime määramise kohta. Tegemist ei ole pühendusnimega. Nimi tuleneb kultuuriloolisest taustast, mis on seotud kunagise mudaravila rajajate perekonnaga, kelle järgi on kinnistu piirkonda hakatud nimetama “Mierzejewski aiaks”. Nime kirjapildis oli eesmärk säilitada ajalooline autentsus ja siin andis suulist konsultatsiooni Poola saatkonna ametnik.
Volikogu otsustused seoses linna varaga
Esmalt otsustati Karja 2 – 4 asuv vaba eluruum tunnistada erastamisele mittekuuluvaks ning seejärel anda see üürile sotsiaalkorterina.
Volikogu kiitis heaks linnavalitsuse ettepaneku sõlmida AS Arco Vara Saare Bürooga infokeskuse – raamatukogu rajamise projekti realiseerimiseks 10 – aastase tähtajaga kasutusvalduse leping.
Lepingu võib lõpetada ka ennetähtaegselt, kui linnavalitsus leiab varem vahendid kinnisvarafirma poolt tehtud kultuurikeskuse juurdeehitise maksumuse hüvitamiseks.
Pöörati tähelepanu tubakaseaduse nõuetele
Volikogu kuulas ära sotsiaal – ja tervishoiukomisjoni esimehe Hannes Haaveli informatsiooni 1. jaanuarist k.a. kehtima hakanud tubakaseaduse nõuetest. Leiti, et volikogu peaks kasutama seadusega antud võimalust ja andma volikogu volitused ametiisikutele seaduse nõuete täitmise kontrollimiseks meie linnas.
Linnavolikogu

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised