-0 C
Kuressaare
Laupäev, 27. november 2021

Saare maksuamet aastal 2000

2000. aastal esitati 1999. aasta eest 12 280 üksikisiku tuludeklaratsiooni, sealhulgas ettevõtlusega tegelevaid üksikisikuid 2607. Käibemaksukohustuslasi oli registreeritud 1031, maamaksu tasumise kohustus oli kokku 10 920 isikul.
Saare maakonnas registreeritud ettevõtetest maksukohustuslaste arv moodustab kogu vabariigi ettevõtete arvust ligikaudu 2%, esitatud üksikisiku tuludeklaratsioonid ligikaudu 3% vabariigis esitatud deklaratsioonide koguarvust. Maksumaksjate üldarvu suuruselt on Saare maksuamet 16 vabariigi maksuameti seas 11. – 12. kohal.
Maksusid laekus 2000. aastal kokku 280 miljonit krooni, sh. üksikisiku tulumaksu 100,4 miljonit krooni. Kuna 1998. aastal laekus 105 miljonit krooni ja 1999. aastal 102,9 miljonit krooni üksikisiku tulumaksu, ei saavutatud eelmiste aastate taset.
Käibemaksu tagastati või jäeti teiste maksukohustuste katteks 65,9 miljonit krooni (1999. aastal 64,3 miljonit krooni). Füüsilistele isikutele tagastati 2000. aastal üksikisiku tuludeklaratsioonide järgi ligikaudu 9 miljonit krooni, mis oli võrreldes eelnenud aastaga 1,5 miljoni krooni võrra enam.
Maksude laekumise üldandmetelt on Saare maksuamet vabariigi maksuametite hulgas 11. kohal.
Maksuvõlad põhimaksude osas moodustasid aastavahetuse seisuga 23,7 miljonit krooni, sealhulgas oli võlgnevus ajatatud maksumaksjate taotlusel 0,4 miljoni krooni ulatuses. Kuigi maksuvõlg on kasvanud 2000. aastaga 3,2 miljonit krooni ehk 16%, on maksuvõlg jätkuvalt kõige väiksem, võrreldes teiste maksuametitega.
2000. aastal viidi maksumaksjate juures läbi kahe või enama maksu maksurevisjon 200 juhul, neist tehti kindlaks maksuseaduste rikkumisi 104 juhul. Seega iga teine kontrollitud maksumaksja eksib maksuseaduste vastu. Maksuseaduste rikkumise puhul on maksuamet rakendanud isikute suhtes haldusõiguserikkumise seadustikus sätestatut 53 korral, keskmine isikutele määratud haldustrahv oli üle ühe tuhande krooni.
Kokku määrati täiendavalt makse, trahve ja intressi 4,2 miljoni krooni ulatuses, sellest sissenõutud laekumisi 2,3 miljonit krooni. Kriminaalasi on algatatud maksuseaduste rikkujate suhtes politsei poolt maksuameti taotlusel kolmel juhul.
Maksuvaidlusi tuli vaielda kohtus kaheksal korral, sellest maksuametile täielikult positiivseid otsuseid oli neli, osaliselt positiivseid kaks ning kahel korral tuli jääda kaotajaks.
Maksuameti tegevusvaldkonnad laiemas tähenduses:
– riiklikest maksudest laekuvate tulude ja tasumisele kuuluvate maksude arvestamine
– tasumisele kuuluvate maksusummade määramine
– maksuvõlgade sissenõudmine
– riikliku sunni kohaldamine maksuseaduste rikkujate suhtes.
Sooviksin, et maksuamet oleks eelkõige loodud ausa maksumaksja teenindamiseks. See tähendaks maksumaksjale pidevalt muutuvate seaduste selgitamist, võimaluste loomist mugavalt deklaratsioone esitada ning maksta seadustega ettenähtud makse.
2000. aastal käivitus e-maksuameti süsteem, st. võimalus suhelda maksuametiga elektroonilisel teel. Maksumaksja võib elektrooniliselt saata deklaratsioone, tasuda makse ning igal ajahetkel saada ülevaadet enda maksukohustustest. Meie maakonnas on sõlmitud hetkel 165 elektroonilist lepingut maksumaksjatega, loodame jätkuvat huvi nende sõlmimise vastu.
On üpris inimlik, et eksisteerib heas mõttes vastasseis maksuameti ning maksumaksja vahel. Kellele siis ikka meeldib midagi maksta, raha on ju alati vähe. Kes aga maksab vastavalt kehtestatud seadustele, sellel on ka vähem ebameeldivaid kokkupuuteid maksuametiga.
Maksuseaduste rikkujate suhtes riikliku sunni kohaldamine jääb aga ka edaspidi üheks maksuameti põhifunktsiooniks. Kõik maksupettuste ja maksude tasumisest kõrvalehoidumise vormid avalduvad ka meie maakonnas, kuigi arvestades võib – olla saarlase suuremat ausus – ja kohusetunnet, väiksemas ulatuses.
OLEV MARTINSON,
Saare maksuameti direktor

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised